Intimidatie en geweld

Alle nieuws over dit thema :
Stop seksistisch en LGBTQI+foob geweld

Stop seksistisch en LGBTQI+foob geweld

Acties in het kader van de internationale dag tegen geweld op vrouwen. Ondanks de gezondheidscrisis is niets doen geen optie: alomtegenwoordig seksisme is een gevaar dat net zo reëel is als COVID-19. Wij vinden het cruciaal om actie te voeren tegen geweld op vrouwen en op LGBTQI+mensen. De veiligheid van activisten is cruciaal en daarom hangt de vorm van actie af ​​van de gezondheidssituatie.

Eén op de vijf Belgische studenten is slachtoffer van een verkrachtingspoging: seksisme is overal!

Eén op de vijf Belgische studenten is slachtoffer van een verkrachtingspoging: seksisme is overal!

In 2019 was één op de vijf Belgische studenten slachtoffer van een poging tot verkrachting: dit is het resultaat dat blijkt uit een studie van de Belgische professor Serge Garcet van het departement Criminologie – Slachtofferwetenschap van de Universiteit Luik. Deze studie, uitgevoerd onder 497 jonge studenten van verschillende faculteiten van de Universiteit Luik, benadrukt en bevestigt eens te meer dat we in een zeer seksistische, gewelddadige en ongelijke samenleving leven.

Hotelkamers voor slachtoffers van huiselijk geweld. Maar welke toevlucht nemen de slachtoffers na de pandemie?

Hotelkamers voor slachtoffers van huiselijk geweld. Maar welke toevlucht nemen de slachtoffers na de pandemie?

De crisis nu maakt vooral duidelijk dat het probleem door de verschillende regeringen totaal verwaarloosd wordt, met o.a. een enorm gebrek aan plaatsen in vluchthuizen. Plaatsen in hotels en vluchthuizen kunnen op korte termijn vrouwen helpen te ontsnappen aan geweld, maar een plan is nodig om slachtoffers ook definitieve oplossingen te bieden.

#Women’s Lives Matter.  Hoe kan het geweld binnen het gezin ondanks de opsluiting worden bestreden?

#Women’s Lives Matter. Hoe kan het geweld binnen het gezin ondanks de opsluiting worden bestreden?

Het verlaten van een gewelddadige partner is ook in normale tijden om vele redenen moeilijk. De quarantaine zorgt voor bijkomende risicofactoren zoals de angst voor ziekte, inkomensverlies, opsluiting in een te kleine leefruimte, overwerkte ouders, de moeilijke combinatie van telewerken en voltijdse kinderopvang, … dit zijn allemaal bronnen van conflicten die snel kunnen ontaarden in psychologisch en fysiek geweld.

Vechten voor de emancipatie van vrouwen, ook in tijden van afzondering

Vechten voor de emancipatie van vrouwen, ook in tijden van afzondering

In België en Frankrijk zijn bewustmakingscampagnes gestart om het noodtelefoonnummer voor zowel huiselijk geweld als geweld tegen kinderen te populariseren. Maar deze dienst bellen is vanwege de lockdown nog moeilijker dan gewoonlijk. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn geïsoleerd van de maatschappij, maar niet van hun agressor!

Tussen 10.000 en 15.000 tegen seksistisch geweld!

Tussen 10.000 en 15.000 tegen seksistisch geweld!

Deze betoging maakt deel uit van een internationale opstand waarin vrouwen het voortouw nemen in de strijd voor milieubescherming, maar ook tegen ongelijkheid, corruptie en een beleid ten voordele van de rijken in Chili, Soedan, Algerije, Libanon, Irak, Iran, enz.

Bekijk per categorie

Zoeken op datum

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.