Coronavirus

Alle nieuws over dit thema :
Hotelkamers voor slachtoffers van huiselijk geweld. Maar welke toevlucht nemen de slachtoffers na de pandemie?

Hotelkamers voor slachtoffers van huiselijk geweld. Maar welke toevlucht nemen de slachtoffers na de pandemie?

De crisis nu maakt vooral duidelijk dat het probleem door de verschillende regeringen totaal verwaarloosd wordt, met o.a. een enorm gebrek aan plaatsen in vluchthuizen. Plaatsen in hotels en vluchthuizen kunnen op korte termijn vrouwen helpen te ontsnappen aan geweld, maar een plan is nodig om slachtoffers ook definitieve oplossingen te bieden.

#Women’s Lives Matter.  Hoe kan het geweld binnen het gezin ondanks de opsluiting worden bestreden?

#Women’s Lives Matter. Hoe kan het geweld binnen het gezin ondanks de opsluiting worden bestreden?

Het verlaten van een gewelddadige partner is ook in normale tijden om vele redenen moeilijk. De quarantaine zorgt voor bijkomende risicofactoren zoals de angst voor ziekte, inkomensverlies, opsluiting in een te kleine leefruimte, overwerkte ouders, de moeilijke combinatie van telewerken en voltijdse kinderopvang, … dit zijn allemaal bronnen van conflicten die snel kunnen ontaarden in psychologisch en fysiek geweld.

Vechten voor de emancipatie van vrouwen, ook in tijden van afzondering

Vechten voor de emancipatie van vrouwen, ook in tijden van afzondering

In België en Frankrijk zijn bewustmakingscampagnes gestart om het noodtelefoonnummer voor zowel huiselijk geweld als geweld tegen kinderen te populariseren. Maar deze dienst bellen is vanwege de lockdown nog moeilijker dan gewoonlijk. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn geïsoleerd van de maatschappij, maar niet van hun agressor!

7 april – maak van Wereldgezondheidsdag een moment om de noodzakelijke eisen van de gezondheidswerkers te steunen

7 april – maak van Wereldgezondheidsdag een moment om de noodzakelijke eisen van de gezondheidswerkers te steunen

Er is een Europese oproep om de Wereldgezondheidsdag aan te grijpen om protest te laten horen. In België roept het strijdbare collectief Santé en Lutte op om hieraan deel te nemen en de slogans en eisen van het zorgpersoneel naar voor te brengen. Campagne Rosa steunt deze oproep en roept haar leden en sympatisanten op om eraan deel te nemen.

Bekijk per categorie

Zoeken op datum

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.