Vrouwen in opstand tegen het asociale beleid van de Marokkaanse regering