Zonder strijd, geen vooruitgang: afspraak op 8 maart!

8 MAART: Internationale dag van strijd voor vrouwenrechten ACTIES & MARSEN TEGEN SEKSISME

Het vele feministische protest zorgde ervoor dat seksisme niet langer genegeerd wordt. Er werden maatregelen afgedwongen en steeds meer slachtoffers doen aangifte, maar het probleem blijft structureel en gigantisch.

Stop de verkrachtingscultuur!

Meer dan 90% van de slachtoffers die aangifte doen wordt slecht onthaald. Justitie en politie geloven slachtoffers amper of beschuldigen hen. Er is te weinig slachtofferhulp en dat veroorzaakt vaak drama’s. In Gent pleegde een 14-jarig meisje zelfmoord toen ze na een groepsverkrachting hulp zocht, maar op een wachtlijst terecht kwam.

Dankzij de feministische beweging werden maatregelen zoals nieuwe zorgcentra na seksueel geweld afgedwongen. Die zijn een stap vooruit, maar blijven onvoldoende. Wij pikken dat niet meer: opvang voor alle slachtoffers!

De pandemie treft vrouwen het hardst

De geschiedenis leert ons dat elke crisis vrouwen harder treft. De pandemie, klimaat- en economische crisis plaatsen vrouwen in onzekere posities, waar ze kwetsbaarder zijn voor geweld. Aan het begin van de pandemie verdubbelde het aantal aanvragen tot hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Verschillende essentiële sectoren zoals de zorgsector zijn voornamelijk vrouwelijke sectoren. Decennia besparingen maakten de arbeids- en loonvoorwaarden in de zorgsector mensonwaardig en ondermijnen de kwaliteit. Zonder massale investeringen in personeel en betere lonen verandert niets aan de uitval van het personeel en de uitgestelde zorg. Het zijn diezelfde tekorten die ervoor zorgen dat slachtofferhulp en preventie onvoldoende blijft.

Kapitalisme = seksisme

Met ongezonde ideaalbeelden van lichamen, machtsverhoudingen en de commercialisering van lichamen en seksualiteit produceert en vergroot deze samenleving seksisme. De loonkloof bedraagt 23%, voor arbeiders is dat zelfs 42%! De stijgende energie en huisprijzen maken het leven onbetaalbaar. Hogere lonen kunnen we bekomen via een collectieve strijd van werkenden voor een €14/u minimumloon (€2300/maand) en een collectieve arbeidsduurvermindering, zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen.

Doe met ons mee – change the system!

Op 8 maart organiseren we in verschillende steden acties en marsen tegen seksisme die we zo groot als mogelijk maken. Wil jij in één van deze steden helpen of ook een ROSA actie organiseren? Contacteer ons!

Campagne ROSA neemt geen genoegen met een paar investeringen, er is geld genoeg. De 1% rijksten hebben meer dan tweemaal zoveel rijkdom als de armste 6,9 miljard mensen. Al meer dan honderd jaar geleden kwamen op 8 maart textielarbeidsters op straat in New York voor een collectieve arbeidsduurverming en een loonsverhoging, in Petrograd werd op straat gekomen tegen de steeds stijgende voedselprijzen. Net als hen strijden we op 8 maart, allen samen, tegen kapitalisme.

Geen mens mag nog onderdrukt worden door een ander! ROSA International strijdt wereldwijd voor socialistisch feminisme en organiseert solidariteit met de vrouwenbewegingen die te maken krijgen met systematische repressie.

 

8 MAART: Internationale dag van strijd voor vrouwenrechten
ACTIES & MARSEN TEGEN SEKSISME IN:

Deze lijst wordt regelmatig geüpdated

Bouw samen met ons aan deze actiedag

  • Denk je dat het de hoogste tijd is om een ​​einde te maken aan gendergerelateerd geweld en LGBTQI+fobie, in al zijn vormen?
  • Om de strijd tegen seksisme te koppelen aan de strijd tegen andere vormen van discriminatie zoals racisme?
  • Wil je strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en LGBTQI+mensen combineren met die tegen het asociale beleid en de besparingen?
  • Denk je ook dat feminisme niet een strijd is van vrouwen tegen mannen, maar van samen te vechten tegen de rijke elite van deze wereld?
  • Wil je de wortel van het probleem aanpakken, nl. het kapitalisme? Een systeem gebaseerd op ongelijkheid, waarin een kleine minderheid van de ultra rijken rijker wordt op onze rug?
  • Wil je deelnemen aan de organisatie van een actie of een andere actievoorstellen in je school, je wijk, je stad op 8 maart? Neem contact op met ons!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.