Gelijk looN voor

gelijk werk!

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen blijft een realiteit in België, ook vandaag nog.
Een vrouw verdient gemiddeld 8% minder dan een man per gewerkt uur. Maar de loonkloof stijgt naar 21% als we het verschil op jaarbasis bekijken.
Het pensioen van vrouwen is gemiddeld 28% lager dan dat van mannen.

Een degelijk loon voor iedereen

Er zijn verschillende elementen die het loonverschil kunnen verklaren, maar geen die het kunnen rechtvaardigen. Vrouwen zijn over het algemeen oververtegenwoordigd in de minst betaalde sectoren: de zorg, de schoonmaak, de horeca, de distributie, … De meeste gezinnen weten wel dat er 2 inkomens nodig zijn om de maand tot een goed einde te brengen. 

Nochtans wordt het salaris van de vrouw te vaak gezien als een bijkomend inkomen in plaats van een volwaardig loon. Deze situatie maakt hen vaak financieel afhankelijk van hun partner en zonder alternatief in het geval van een gewelddadige relatie. De maatregelen van de regering die het systeem van precaire contracten verder uitbreiden (flexi-jobs, interim contracten, dienstencheques, …) alsook de indexsprongen en aanvallen op de pensioenen versterken deze realiteit nog verder.

 

Minimumloon

Fight For 14€!

Teken de ABVV petitie !

Voor kwaliteitsvolle en bereikbare openbare diensten voor iedereen!

En deze situatie wordt nog verergerd door de ontmanteling van de openbare diensten: personenzorg die te duur en te beperkt is, gebrek aan kinderopvang, onbetaalbare rusthuizen, …

Al deze taken, die niet opgenomen worden door de samenleving, worden dus gedragen door de gezinnen, en in het algemeen door de vrouwen. Dat verplicht hen heel vaak om hun werktijd te verminderen – of zelfs te stoppen met werken om de zorgtaken op te nemen – met dramatische gevolgen, in het bijzonder voor hun pensioen.

Collectieve arbeidsduurvermindering om werk en privéleven te kunnen combineren!

Het hoge aantal vrouwen in deeltijdse jobs verklaart deze kloof voor een groot deel. 43,9% van de vrouwen die werken, doen dat deeltijds, tegenover 9,6% van de mannen.

In tegenstelling tot wat velen denken, is deeltijds werk geen reële keuze voor werkenden. Voor 49% van de deeltijds werkende vrouwen en 23% van de deeltijds werkende mannen is het de moeilijke combinatie tussen een gezinsleven en een job die de belangrijkste reden vormt voor het deeltijds werken.

  • Voor een 30-urige werkweek, zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen!
  • Stop de besparingen in de openbare diensten en in de zorgsector!
  • Voor volwaardige contracten van onbepaalde duur! Stop het verplicht deeltijds werken!

Is er geen geld voor zulke maatregelen ?

 

Als de loonkloof tussen mannen en vrouwen standhoudt, is dat niet omdat mannen te veel verdienen, maar omdat een zeer kleine minderheid van de bevolking zich een overgrote meerderheid van de rijkdom toe-eigent.

Zo hebben de CEO’s van de Bel20-bedrijven op 8 januari al binnengerijfd wat een gemiddelde Belgische werknemer op een jaar verdient!

In een samenleving die door een dergelijke winsthonger wordt geleid, is geen enkele gelijkheid – inclusief gendergelijkheid – mogelijk!

50 jaar geleden begon de staking bij FN-Herstal: “Gelijk loon voor gelijk werk”

Exact 50 jaar geleden begon de staking van vrouwelijke arbeiders in FN-Herstal, in de buurt van Luik. Ze staakten van 16 februari tot 8 mei onder de slogan: “Gelijk loon voor gelijk werk.”

Langer werken voor minder pensioen : vrouwen extra hard geraakt

Het pensioen van vrouwen is gemiddeld 26% lager dan dat van mannen.

Historische staking voor gelijk loon in Glasgow

Gisteren en vandaag is er een historische staking voor gelijk loon in Glasgow.

Espagne – Les « Kelly’s » obtiennent une augmentation de salaire de 30%. La lutte est le seul moyen !

Les nettoyeuses de deux hôtels de Bilbao, employées de la société Constant, sont parvenues à un accord et mettront fin à la grève qu’elles menaient depuis un mois et demi, après l’annonce par la direction d’une augmentation salariale de 30 pour cent en 2019.

OM TE

LEZEN …

Alle onze artikels over “Equal Pay”

HIER

Lid worden!

Waarom de campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal Beleid) uitbouwen?

De campagne ROSA stelt zich tot doel om de strijd tegen seksisme te verbinden aan de strijd tegen de besparingspolitiek. Wij pleiten voor een grote betrokkenheid van vrouwen in sociale b ewegingen en de vakbonden om zo, aan de ene kant, een brede en eengemaakte beweging uit te bouwen en, aan de andere kant, in deze beweging de eisen te integreren die vrouwen specifiek raken.

Wij pleiten eveneens voor een eengemaakte beweging tegen verschillende vormen van discriminatie: seksisme, racisme, LGBTQI+-fobie, …

De campagne ROSA organiseert evenementen en acties tegen seksisme en het systeem dat het in stand houdt: het kapitalisme.