14 maart – Equal Pay Day : Gelijk loon voor gelijk werk !

Op 14 maart zullen vrouwen in België hetzelfde brutoloon verdiend hebben als mannen al eind december 2017. Nu het feminisme internationaal opnieuw op de voorgrond treedt, blijft die loonkloof tussen mannen en vrouwen een realiteit.

Ook in België: met 20% minder bruto maandloon in de privésector, gemiddeld 26% minder pensioen … Bovendien wordt die secundaire positie van vrouwen nog versterkt door de besparingsmaatregelen van de regeringen en lokale besturen.

Het moet gedaan zijn met de begrotingsputten te vullen ten koste van diegenen die al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Er is geld genoeg … De winsten van de grote vermogens blijven toenemen. Op 8 januari 2018 was het ‘CEO Jackpot Day’, de dag waarop de CEO’s van de 20 grootste beursgenoteerde Belgische bedrijven verdiend hebben wat een Belgische werknemer verdient op een jaar tijd.

Een degelijk loon voor iedereen!

De loonkloof wordt veroorzaakt door verschillende zaken, maar niet één daarvan rechtvaardigt haar. Vrouwen werken over het algemeen in minder betaalde sectoren waar massaal deeltijdse contracten gebruikt worden: de zorg, het onderwijs, de distributie … 45% van de werkneemsters werkt deeltijds (cijfer van 2016). Dat is geen persoonlijke keuze: slechts 9% van de vrouwen in die situatie zou geen voltijdse job willen. 24% legt uit dat ze die keuze maken om de zorg voor kinderen of andere mensen ten laste op te nemen. Het loon van vrouwen wordt nog vaak gezien als een extraatje voor het gezin, eerder dan een loon op zich. Daardoor zijn ze vaker financieel afhankelijk van hun partner of lopen ze meer risico om onder de armoedegrens te belanden. Dat wordt dan weer versterkt door de afbraak van publieke diensten (te dure en/of te weinig zorg, tekort aan kinderopvang, …) en de doelstelling van de regering om slechte contracten te promoten: flexi-jobs, interimcontracten, dienstencheques …

Campagne ROSA strijdt voor : 

  • Collectieve arbeidsduurvermindering om de combinatie werk-privéleven mogelijk te maken. Voor een 30-urenweek zonder loonverlies, met bijkomende aanwervingen en een verlaging van het arbeidsritme waar nodig.
  • Kwaliteitsvolle jobs. Geen onzekere contracten, voor contracten van onbepaalde duur en een minimumloon van €14/uur.
  • een collectieve aanpak van kinder- en bejaardenzorg, zodat dit niet de individuele taak is van vrouwen. Kwaliteitsvolle publieke diensten, toegankelijk voor iedereen, zijn broodnodig. Stop de besparingen op openbare diensten en de zorgsector.

Stop de aanval op onze pensioenen!

In tegenstelling tot wat de politici vertellen, is het pensioen in België bij de laagste van Europa. In ons land leven 4 gepensioneerden op 10 onder de armoedegrens. Tweederde van hen zijn vrouwen. Het pensioen van vrouwen ligt 26% lager dan dat van mannen. Vrouwen hebben minder lange carrières omwille van de sociale rol die bijna uitsluitend aan hen wordt toegewezen. De pensioenhervormingen die hangende zijn, gaan vrouwen nog massaler in onzekerheid duwen. Inderdaad, de pensioenleeftijd optrekken tot 67 jaar, de aanvallen op de lijst van zware beroepen en de aanvallen op de gelijkgestelde periodes waren nog niet genoeg voor minister van pensioenen Daniel Bacquelaine. Hij heeft nog enkele kaarten achter de hand: deeltijds pensioen, pensioen met punten … Dat doet hij niet, zoals hij zelf beweert, om de pensioenen te verhogen voor diegenen die langer willen werken, maar wel om te besparen op de rug van diegenen die nu al amper rondkomen.

Campagne ROSA wil :

  •  dat de regering al haar hervormingen intrekt: pensioenleeftijd, gelijkgestelde periodes …
  • dat er niet geraakt wordt aan de pensioenen in de publieke sector of aan de gelijkgestelde periodes.
  • een minimumpensioen van €1.500 bruto per jaar.
  • dat de pensioenen in de privésector minstens 75% van het gemiddelde loon bedragen.
  • geïndividualiseerde rechten, zodat financiële onafhankelijkheid van vrouwen gegarandeerd kan worden.

Waarom de ROSA campagne uitbouwen – Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme & Asociaal beleid?

De ROSA campagne wil de strijd tegen seksisme verbinden aan de strijd tegen de besparingspolitiek. Wij pleiten voor een grotere betrokkenheid van vrouwen in de sociale beweging en in de vakbonden, enerzijds om te bouwen aan een brede en eengemaakte beweging en anderzijds om in die beweging de eisen te integreren die vrouwen in het bijzonder aangaan. Wij staan voor een eengemaakte beweging tegen alle vormen van discriminatie: seksisme, racisme, homofobie, transfobie … De ROSA campagne organiseert evenementen, acties en campagnes tegen seksisme en het systeem dat seksisme onderhoudt. Aarzel niet om contact met ons op te nemen en lid te worden!

Neem deel aan de ROSA conferentie – Van #MeToo to #Fightback

Zaterdag 31 maart van 10u tot 18u te Brussel

Om één jaar ROSA te vieren, organiseren we een nationale conferentie met verschillende workshops zoals “VROUWENRECHTEN OP DE WERKVLOER EN IN DE VAKBONDEN: strijd tegen pesterijen, voor collectieve arbeidsduurvermindering, voor een minimumloon van €14/uur, voor degelijke pensioenen …”, met Heather Rawling, Engelse activiste van “Campaign Against Domestic Violence”. Uitgebreid programma vind je op campagneROSA.be


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.