Rond het thema "Pamflet" :

Gent komt op tegen Lgbtqi+foob geweld !

Gent komt op tegen Lgbtqi+foob geweld !

Deze week was er een vreselijk geval van homofoob geweld in Gent: twee mannen werden hard aangepakt en belandden in het ziekenhuis. Er is een brede verontwaardiging naar aanleiding van dit geweld.

Geen acceptatie, geen recuperatie van LGBTQI-foob geweld !

Geen acceptatie, geen recuperatie van LGBTQI-foob geweld !

Samen Strijden! De laatste jaren is de juridische gelijkheid sterk verbeterd in België, maar dit voldoet niet. De discriminatie en het geweld verminderen niet, eerder het omgekeerde. Net zoals Clement na slachtoffer geweest te zijn van agressie midden april (omdat hij...
Een kind als ik wil, wanneer ik wil en met wie ik wil !

Een kind als ik wil, wanneer ik wil en met wie ik wil !

80% van de alleenstaande moeders leeft onder de armoedegrens. Er is strijd nodig voor betere levensvoorwaarden zodat iedereen een echte keuze heeft om een kind op te voeden op het ogenblik dat de moeder dit wil en zonder het risico om hierdoor in armoede terecht te komen.