[Pamflet] Tegen geweld strijden is ook strijden voor onze financiële onafhankelijkheid

Samen vechten voor een fatsoenlijk loon voor iedereen ! Solidariteit met huishoudhelpers !

Veel vrouwen ondergaan geweld: thuis, op het werk of in de openbare ruimte. Voor de overgrote meerderheid van vrouwen staat het verlaten van zulke gewelddadige relaties gelijk met het risico op een leven in armoede. “Pest of cholera” is de “keuze” die we hebben!
→ We moeten de eisen voor betere slachtofferhulp combineren met de eisen die onze economische onafhankelijkheid mogelijk maken: fatsoenlijke en stabiele inkomens, individualisering van sociale rechten, kinderbijslag die de werkelijke kosten van een kind dekt, overheidsinvesteringen in kinderopvangplaatsen, sociale huisvesting …

Een minimumloon van €14/u, nu!

De loonkloof ⚥ in België bedraagt 23,7%. Vrouwen zijn massaal vertegenwoordigd in de lage-inkomens- en deeltijdsectoren. Slechts 8% van de vrouwen kiest daadwerkelijk voor deze werktijd. 98% van de jobs met dienstencheques wordt ingevuld door vrouwen, waarvan 1/3 reeds het slachtoffer is geworden van gendergerelateerd geweld op het werk. Isolement, onzekere contracten … die vormen van geweld brengt ander geweld met zich mee. En toch weigeren hun bazen hen een behoorlijke loonsverhoging te geven, waardoor ze alleen maar kruimels overhouden (zij stellen 0,6% verhoging voor).
→ Samen vechten voor een fatsoenlijk loon voor iedereen! Solidariteit met huishoudhelpers! Afspraak 28 november 10u00 Brussel Noordstation. Actie in gemeenschappelijk vakbondsfront voor #deftigloon

De FightFor14 campagne die werd opgestart door het ABVV is cruciaal in de strijd voor de emancipatie van vrouwen omdat zij oververtegenwoordigd zijn in onzekere jobs. Het salaris van vrouwen wordt nog te vaak door de samenleving als een aanvullend inkomen beschouwd. Dit maakt hen financieel afhankelijk van hun partner en dus zonder echte uitweg als hun relatie verslechtert, of nog erger, in geval van geweld.
→ Doe mee aan de campagne voor een minimumloon van €14/u! Teken de petitie. Help ons om deze te verspreiden en neem deel aan onze campagnestands op jouw campus, bij jou in de buurt, etc.

ROSA-campagne – Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal Beleid

De ROSA-campagne strijdt tegen alle vormen van seksisme en voert campagne om vrouwen te betrekken in sociale bewegingen. Wij verdedigen een feminisme dat vrouwen en mannen verenigt in de strijd tegen discriminatie en antisociale maatregelen. Wij verdedigen een strijdbaar feminisme, dat verder gaat dan lobbyen, dat een beweging opbouwt, ingeplant in de straten, scholen, campussen en werkplaatsen. Wij verdedigen een socialistisch feminisme dat strijdt voor een samenleving waarin de rijkdom gebruikt zal worden voor de behoeften van de bevolking en niet voor de winsten van de kapitalisten. De ROSA-campagne staat open voor iedereen die daarvoor wil strijden.

→ Aarzel niet en word lid!

In veel landen is 8 maart weer een dag van strijd geworden. In veel steden vinden stakingen, betogingen en acties plaats.

→ Vind jij het belangrijk om de strijd tegen seksisme te koppelen aan de strijd tegen andere vormen van discriminatie? Wil je jouw strijd tegen vrouwenonderdrukking linken aan je verzet tegen het besparingsbeleid? Denk je dat feminisme niet de strijd van vrouwen tegen mannen is, maar een gezamelijke strijd tegen het kapitalistische systeem dat alleen de belangen van een ultrarijke minderheid dient? Neem dan contact met ons op om een strijdbare 8 maart in België te bouwen.

Het organiseren van een dynamische ROSA-campagne kan niet zonder financiële middelen. We willen niet afhankelijk zijn van aalmoezen van multinationals of hun politici. Wij zijn zeer gehecht aan onze onafhankelijkheid en willen alleen financieel afhankelijk zijn van diegenen die onze strijd tegen seksisme en besparingen steunen.

→ Ben je het eens met waar wij voor staan, in woord en daad? We zoeken maandelijkse doorlopende bankopdrachten om uiteindelijk een iemand voltijds voor de ROSA-campagne te kunnen in dienst nemen. ROSA-rekeningnummer: BE54 5230 8095 8497 (BIC: TRIOBEBB) Mededeling: “ROSA-steun + naam + voornaam”.

Meetings en open bijeenkomsten

BrusselMeeting ROSA-LSP: Het minimumloon van €14/u: een sociale, feministische & antiracistische eis! Donderdag 28 november 19u30 Pianofabriek (Fortstraat 35, Sint-Gillis)
Luik – Open meeting LSP: ROSA-campagne – Om geweld tegen vrouwen te bestrijden, moeten we ook strijden voor hun financiële onafhankelijkheid! Dinsdag 26 november 18u30 – LSP-Lokaal: 5 Quai Roi Albert Luik


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.