ROSA Steunen

Online formulier

We zijn financieel afhankelijk van diegenen die onze strijd steunen.

De ROSA Campagne organiseren en leven inblazen, is niet mogelijk zonder financiële middelen (huur van lokalen, printen van materiaal, infrastructuur…). Campagne ROSA ontvangt geen subsidies en heeft geen rijke sponsors. We houden eraan vast ons financieel enkel te beroepen op wie onze strijd tegen seksisme en een asociaal beleid ondersteunt.

Ben je akkoord met wat we in woorden en daden verdedigen? Help ons om Campagne ROSA uit te bouwen en te verzekeren dat we onze activiteiten op de meest effectieve manier kunnen voortzetten!

Doe een gift, groot of klein, en waarom niet ook op maandelijkse basis met een permanente opdracht. Dit verzekert ons van een financiële basis waarop we kunnen rekenen om toekomstige activiteiten van Campagne ROSA te organiseren.

Online formulier

Rekeningnummer van ROSA : BE54 5230 8095 8497 (BIC: TRIOBEBB)

Vrije mededeling : « Steun ROSA + Naam + Voornaam »

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.