Waarom ROSA ?

Waarom ROSA ?

De strijd voor vrouwenrechten staat opnieuw op de agenda. Maar de ontwikkeling van deze bewegingen brengt een vragen met zich mee met betrekking tot welke methode en welk programma : wie zijn onze bondgenoten ? Tegen wie of wat strijden we ? Welke eisen en voorstellen naar voor schuiven ?
Lees meer
ROSA, wat is dat ?

ROSA, wat is dat ?

Met ROSA willen we acties, evenementen en campagnes organiseren tegen seksisme en het systeem dat seksisme voortbrengt. ROSA werd opgericht door de Linkse Socialistische Partij (LSP) en Actief Linkse Studenten (ALS), maar wil in de eerste plaats een strijdinstrument zijn dat openstaat voor iedereen die die boodschap uitdraagt en actief wenst te zijn in de strijd.
Lees meer
Programma van ROSA

Programma van ROSA

Strijden tegen dagdagelijks seksistisch geweld. Stop de werkonzekerheid en de hyperflexibiliteit. Neen aan de dubbele dagtaak van vrouwen ! Laten we strijden tegen alle vormen van discriminatie. Voor internationale solidariteitsacties ! Geen socialisme zonder de emancipatie van de vrouw.
Lees meer
Lid worden

Lid worden

Wil je een campagne opzetten tegen seksisme en discriminatie ? Wil je een actie opzetten ? Wil je met ons discussiëren over onze benadering en ons programma ? Contacteer ons !
Lees meer

Zomerkamp: het programma

Om de wereld te veranderen, moeten we haar eerst begrijpen. Neem daarom deel aan het jaarlijkse zomerkamp van de Actief Linkse Studenten, de ROSA-campagne en de Linkse Socialistische Partij. We wisselen er politieke discussie en marxistische vorming af met ontspanning en sport om ons voor te bereiden op de acties en campagnes die we zullen lanceren.


Lees meer

Lokale antwoorden op de dubbele dagtaak voor vrouwen

Sint-Gillis: Voor een radicaal investeringsplan met 30 nieuwe crèches en gratis maaltijden op school

Op alle beleidsniveaus is er een besparingsbeleid dat onze publieke diensten diepgaand ontmantelt. Dit heeft negatieve gevolgen voor alle werkenden en vrouwen in het bijzonder. Vrouwen zijn gemiddeld goed voor 245 minuten onbetaald huishoudelijk werk per week. 45% van de loontrekkende vrouwen in de Brusselse gemeente Sint-Gillis werkt deeltijds, mede omwille van deze dubbele dagtaak. Enkel een radicaal investeringsplan in de openbare diensten kan een antwoord bieden op deze dubbele dagtaak van vrouwen. Om te beginnen op gemeentelijk vlak. Er is nood aan een beleid dat vertrekt vanuit de noden en behoeften van de bevolking, en niet vanuit de krappe budgetten.
Lees meer

Geen acceptatie, geen recuperatie van LGBTQI-foob geweld!

Samen Strijden!

De laatste jaren is de juridische gelijkheid sterk verbeterd in België, maar dit voldoet niet. De discriminatie en het geweld verminderen niet, eerder het omgekeerde.
Lees meer

#RepealedThe8th – Iers referendum: historische overwinning voor sociale vooruitgang

Het Ierse referendum van 25 mei toonde een duidelijk resultaat: een grote meerderheid stemde voor het intrekken van het grondwettelijk verbod op abortus zoals vastgelegd in het 8ste Amendement op de Grondwet. Na een hevige campagne, waarin de tegenstanders van het recht op abortus overgingen tot leugens en intimidatie, bleek de greep van het conservatieve en religieuze establishment op de Ierse bevolking beperkter dan gedacht. In de Ja-campagne speelden activisten van de socialistisch feministische campagne ROSA, Solidarity (de bredere electorale alliantie waaraan de Socialist Party deelneemt) en parlementsleden als Ruth Coppinger een grote rol. Hieronder de onmiddellijke reactie van de drie parlementsleden van Solidarity (Ruth Coppinger, Paul Murphy en Mick Barry).
Lees meer

Strijdbare delegatie op Belgian Pride: ‘Pride is a protest’

De strijd tegen alle vormen van discriminatie is verre van gestreden. Actief verzet blijft dan ook noodzakelijk. De campagne ROSA nam, samen met onder meer Rainbow House, deel aan een strijdbare delegatie op de Belgian Pride van afgelopen zaterdag. We scandeerden slogans als ‘My body my choice’ en richtten ons tegen alle vormen van discriminatie, maar ook tegen het kapitalistisch systeem dat verdeeldheid en discriminatie in de hand werkt. De Pride is begonnen als een politieke manifestatie voor gelijke rechten, dit politieke en strijdbare karakter blijft ook vandaag nodig. Vandaar: Pride is a protest!
Lees meer

https://nl.campagnerosa.be/

Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal Beleid

Lid worden via www.rosa.be

Copyright 2017 | met de steun van LSP | dank aan WordPress en Antthemes.