Waarom ROSA ?

Waarom ROSA ?

De strijd voor vrouwenrechten staat opnieuw op de agenda. Maar de ontwikkeling van deze bewegingen brengt een vragen met zich mee met betrekking tot welke methode en welk programma : wie zijn onze bondgenoten ? Tegen wie of wat strijden we ? Welke eisen en voorstellen naar voor schuiven ?
Lees meer
ROSA, wat is dat ?

ROSA, wat is dat ?

Met ROSA willen we acties, evenementen en campagnes organiseren tegen seksisme en het systeem dat seksisme voortbrengt. ROSA werd opgericht door de Linkse Socialistische Partij (LSP) en Actief Linkse Studenten (ALS), maar wil in de eerste plaats een strijdinstrument zijn dat openstaat voor iedereen die die boodschap uitdraagt en actief wenst te zijn in de strijd.
Lees meer
Programma van ROSA

Programma van ROSA

Strijden tegen dagdagelijks seksistisch geweld. Stop de werkonzekerheid en de hyperflexibiliteit. Neen aan de dubbele dagtaak van vrouwen ! Laten we strijden tegen alle vormen van discriminatie. Voor internationale solidariteitsacties ! Geen socialisme zonder de emancipatie van de vrouw.
Lees meer
Lid worden

Lid worden

Wil je een campagne opzetten tegen seksisme en discriminatie ? Wil je een actie opzetten ? Wil je met ons discussiëren over onze benadering en ons programma ? Contacteer ons !
Lees meer

Leerlingen in actie tegen seksisme: ‘My Body My Choice’!

Het was een opmerkelijke reportage op de lokale televisie AVS op 29 januari: een 50-tal leerlingen van St Lucas in Gent voerden actie voor de schoolpoort met eisen om seksisme bespreekbaar te maken op school en een reeks maatregelen hierrond af te dwingen. De actie werd opgezet door scholieren die zich met de campagne ROSA organiseren. We spraken hierover met Mai, een van de voortrekkers van ROSA op St Lucas.

Interview uit maandblad ‘De Linkse Socialist’


Lees meer

March 31st : ROSA conference – From MeToo to FightBack

On the 31th of March, one year after launch of ROSA:
FROM #METOO TO #FIGHTBACK
NATIONAL ROSA CONFERENCE

in Dutch,  in French

On the 8th of March, local actions and demonstrations put back on the agenda the need for a militant International Women’s Rights Day. A few weeks later, on the 31th of March, we invite everyone to take part in the national ROSA conference to help develop the ROSA campaign. In the afternoon you can participate in various discussions about the different aspects of the fight against sexism.

With, among others:
– Heather Rawling, Campaign Against Domestic Violence in England.
– Mai Vermeulen, highschool student and coordinator of the ROSA committees in the high schools in Ghent.
– Anja Deschoemacker, initiator of ROSA and spokeswoman of Gauche Commune (United Left) in Brussels.


Lees meer

50 jaar na Mei ’68. Vrouwenrechten werden afgedwongen door arbeidersstrijd

In mei dit jaar herdenken we 50 jaar Mei ’68, toen studentenverzet en de repressie ervan een algemene staking uitlokten waaraan 10 miljoen Franse arbeiders deelnamen. De studenten vochten voor een democratisering van het onderwijs, de arbeiders eisten hun deel op van de toegenomen rijkdom. In de strijd bloeiden ideeën over hoe het anders zou kunnen: het maatschappelijk leven maar ook hoe mensen met elkaar omgaan. Een deel van die ideeën staat sindsdien bekend als de “seksuele revolutie.” De meeste journalisten herleiden Mei ’68 tot dit aspect ervan, maar de seksuele revolutie en de massale revolte van arbeiders en jongeren tegen het kapitalisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Artikel door Anja Deschoemacker uit maandblad ‘De Linkse Socialist’
Lees meer

31 maart: Grote ROSA conferentie – From MeToo to FightBack

Op 8 maart zullen lokale acties en betogingen de nood aan een strijdbare Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw terug op de agenda zetten. Enkele weken later, op 31 maart van 10:00 tot 18:00, een jaar na de lancering van ROSA, nodigen we iedereen uit om in de voormiddag deel te nemen aan de grote ROSA-conferentie om mee te helpen aan de uitbouw van de ROSA campagne. In de namiddag kan je deelnemen aan verschillende discussies over de verschillende aspecten van de strijd tegen seksisme.

Met onder andere:
Heather Rawling, Campaign Against Domestic Violence in Engeland.
Mai Vermeulen, scholier en coördinatrice van de ROSA-comités in de middelbare scholen in Gent
Anja Deschoemacker, initiatiefneemster van ROSA en woordvoerder van Gauche Commune in Brussel


Lees meer

14 MAART 2018 : EQUAL PAY DAY Gelijk loon voor gelijk werk

Photo: www.provincedeliege.be

Op 14 maart zullen vrouwen in België hetzelfde brutoloon verdiend hebben als mannen al eind december 2017. Nu het feminisme internationaal opnieuw op de voorgrond treedt, blijft die loonkloof tussen mannen en vrouwen een realiteit. Ook in België: met 20% minder bruto maandloon in de privésector, gemiddeld 26% minder pensioen … Bovendien wordt die secundaire positie van vrouwen nog versterkt door de besparingsmaatregelen van de regeringen en lokale besturen.  
Lees meer

https://nl.campagnerosa.be/

Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal Beleid

Lid worden via www.rosa.be

Copyright 2017 | met de steun van LSP | dank aan WordPress en Antthemes.