Oostenrijk: feministisch protest na vijf vrouwenmoorden op 24 uur in Wenen

Ongeveer 700 mensen gingen op maandag 26 februari de straat op, op initiatief van ROSA, waaronder familieleden van de slachtoffers. "Mannen moorden niet uit liefde, stop feminicide!"

Wenen was op vrijdag 23 februari geschokt en verdrietig. Op minder dan 24 uur werden vijf vrouwen op brute wijze vermoord. Het ging om een moeder en haar 13-jarige dochter in Simmering, wellicht vermoord door de vader en echtgenoot. Drie vrouwen werden bruut doodgestoken op hun werkplek, een studio die seksuele diensten aanbood in Brigittenau. Amper drie dagen later, op maandag, werd een andere, oudere vrouw vermoord door haar partner.

Campagne ROSA betuigt haar oprechte medeleven en solidariteit aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Laat hun nagedachtenis een oproep zijn om de strijd te versterken!

Ongeveer 700 gingen op maandag 26 februari met ROSA de straat op, waaronder familieleden van de slachtoffers. Ze uiten hun woede over deze gruwelijke femicides onder het motto ‘niet één minder’. We eisen een onmiddellijk programma, massaal gefinancierd door de overheid, voor de dringend noodzakelijke opvanghuizen, ondersteuningscentra en geestelijke gezondheidszorg voor de preventie van gendergerelateerd geweld in Oostenrijk. “Mannen moorden niet uit liefde, stop vrouwenmoorden”, “Geen enkele vrouw/persoon is illegaal, recht op verblijf voor iedereen” en “geweld is nooit een geïsoleerd incident, vecht overal tegen seksisme” waren slogans die door de straten van Brigittenau galmden.

Veel vrouwen die te maken hebben met gendergerelateerd geweld spraken tijdens de bijeenkomst, waaronder ROSA-activisten. Sommigen spraken over de barrières en uitdagingen waar overlevenden mee te maken krijgen bij het zoeken naar hulp, en over het racisme en seksisme waar overlevenden mee te maken krijgen in het contact met de politie en staatsinstellingen – inclusief met ongevoelige victim blaming, intimidatie en mishandeling door de politie. De roep om democratisch gekozen commissies die de werkelijke behoeften van de mensen die slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld vertegenwoordigen, om toezicht te houden op de politie en deze te controleren, werd met enthousiast applaus ontvangen.

Sommigen legden uit dat femicides slechts het topje van de ijsberg zijn van een systeem dat tot op het bot doordrenkt is van seksisme, waar intimidatie, pesterijen en seksistische houdingen en gedragingen deel uitmaken van het dagelijks leven van de meeste vrouwen. Dit wordt in de hand gewerkt door de vrouwonvriendelijke agitatie en haatzaaiende taal van de extreemrechtse FPÖ, de conservatieve ÖVP en andere traditionele partijen, maar ook door armoede onder vrouwen, de crisis in de publieke sector en de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Gendergerelateerd geweld is geen individuele kwestie, maar iets systematisch, geboren en gekweekt binnen het rotte kapitalistische systeem.

Terwijl de FPÖ deze gruwelijke vrouwenmoorden onmiddellijk gebruikte om racisme op te wekken, met de verwachte hypocrisie, namen de protesten hier krachtig stelling tegen. Toespraken gingen in op hoe gewoon gendergerelateerd geweld is in alle culturen, ook onder Oostenrijkers. Een Turkse StoP-activiste en overlevende van huiselijk geweld zei: “Toen ze me vertelden dat dit normaal was in mijn cultuur, zei ik: dit is in geen enkele cultuur normaal.”

Noch seksisme, noch gendergerelateerd geweld en vrouwenmoorden zijn ‘geïmporteerd’. Ze zijn diep geworteld in het kapitalistisch systeem, in elke samenleving en in elk land. De FPÖ, ÖVP en hun vrienden proberen anderen de schuld te geven van hun mislukkingen, om asielzoekers en migranten verder te marginaliseren en aan te vallen en het verzet te verdelen – maar de FPÖVP [samentrekking van FPÖ en ÖVP die vaak gemaakt wordt in Oostenrijk] zijn het echte gevaar voor vrouwen en het echte gevaar voor ons allemaal.

In reactie op deze gruwelijke vrouwenmoorden verklaarde Susanne Raab, “minister van Vrouwen” van de ÖVP, dat ze tevreden is met de middelen en steun die beschikbaar zijn voor mensen die te maken hebben met gendergerelateerd geweld. Ze zei: “Helaas betekent dit niet dat elk geval van geweld kan worden voorkomen, vooral als er vooraf geen bewijs was.” Raab verwacht niet alleen dat we accepteren dat de femicide-epidemie onopgelost blijft, ze schuift de schuld schaamteloos en misdadig af op de slachtoffers: “Zeer weinig vrouwen die werden vermoord, hadden vooraf contact met een geweldbeschermingscentrum of een ander vrouwspecifiek adviescentrum.”

We accepteren de epidemie van gendergerelateerd geweld en vrouwenmoorden in Oostenrijk niet, en we accepteren de schuld ervoor evenmin!

Het is de ÖVP die seksistisch gif spuwt dat gendergerelateerd geweld in stand houdt. Het is de regering die niet bereid is om de middelen te investeren die nodig zijn om slachtoffers en overlevenden echte steun te bieden, maar die wel graag cadeaus uitdeelt aan miljardairs en grote bedrijven.

Hierop zeggen wij, bouw de strijd op voor:

  • Miljarden voor een onmiddellijk programma voor bescherming en preventie van vrouwenmoorden en gendergerelateerd geweld.
  • Of ze nu in de seksindustrie werken of in gewelddadige partnerschappen zitten – het zijn maatregelen zoals betaalbare openbare huisvesting, een sociaal vangnet en lonen waarvan we kunnen leven die onafhankelijkheid en zelfbeschikking mogelijk maken!
  • Vrouwen en LGBTQIA personen in de seksindustrie hebben speciale bescherming nodig tegen mishandeling, geweld en racisme: toegang tot zorg, huisvesting en sociale voorzieningen. Voor het recht op verblijf, gelijke rechten en toegang tot degelijke jobs!
  • Of het nu gaat om gendergerelateerd of racistisch geweld: de politie, de staat en de autoriteiten beschermen ons niet, maar zijn onderdeel van het probleem. Democratisch gekozen vertegenwoordigers van vrouwenbeschermingsorganisaties, gemeenschappen, antiracistische organisaties moeten controleren wat deze instellingen doen!
  • Geen wachtlijsten meer voor vrouwenopvang, therapieplaatsen en andere beschermende voorzieningen! Om te vechten voor de noodzakelijke middelen voor de bescherming tegen geweld, hebben we miljarden aan investeringen nodig in de sociale en gezondheidssector en controle door de getroffenen en werknemers over hoe en waar deze middelen worden gebruikt!

Om dit af te dwingen moeten we ons organiseren!

ÖVP-FPÖ en alle machthebbers zijn alleen geïnteresseerd in het vullen van de zakken van de rijken en het rechtvaardigen van aanvallen op ons!

In Spanje, Baskenland, Zwitserland, IJsland en Frankrijk organiseren vrouwen, arbeiders en jongeren de strijd tegen extreemrechts, de machthebbers en het rotte kapitalistisch systeem. Op 8 maart roepen we op om deel te nemen aan een feministische staking tegen extreemrechts en rechts, tegen elke vorm van racisme, seksisme, LGBTQIA+ onderdrukking, tegen hongerlonen en tegen de zorgcrisis! Die strijd gaat na 8 maart voort.

Breng de strijd naar scholen, werkplekken en buurten om een socialistisch-feministische beweging van onderaf op te bouwen!

Zo’n beweging van onderop, die onze echte belangen en eisen vertegenwoordigt, kan de basis leggen voor de strijd tegen heel het in verval geraakte kapitalistisch systeem. Tegen imperialistische oorlog, bezetting, onderdrukking en uitbuiting in heel de wereld, om het kapitalisme met wortel en tak uit te roeien en te vechten voor een socialistisch alternatief – voor gelijkheid, welvaart en vrede in plaats van onderdrukking, armoede en oorlog!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.