Door te klikken op één van bovenstaande termen, kan je de artikels per thema sorteren.

Door op deze links te klikken zie je enkel : verslagen van acties, artikels of dossiers.

Hieronder kan je al onze artikels, chronologisch gerangschikt, raadplegen.

Wil je de volledige site (campagnepagina, artikels, dossiers, ...) doorzoeken ? Gebruik dan ons zoekformulier onderaan deze pagina.

Alle nieuws

8 maart – De traditie van internationale vrouwendag terug vestigen!

Werkenden in precaire jobs zonder vakbondsaanwezigheid staan vaak alleen tegenover hun werkgever en/of klanten. Ze zijn kwetsbaarder voor misbruik en geweld. Dit reikt verder dan de werkuren. Gebrek aan economische onafhankelijkheid maakt het moeilijker om thuis een eventuele geweldsituatie te ontvluchten.

Lees meer

My body, my choice ! Samen op straat op 8 maart.

Discriminatie van vrouwen is vandaag vaak ‘subtieler’ dan in het verleden. Er is immers een theoretisch kader van wettelijke gelijkheid. De schoonheidsidealen en victim blaming van wie slachtoffer is van pesterijen of verkrachting, zijn echter uitdrukkingen van hardnekkige vooroordelen en van bewuste onduidelijkheid over wat instemming betekent. Dit wordt versterkt door studentenfolklore, reclame op de campussen, … die onderdeel vormen van een ‘verkrachtingscultuur’.  

Lees meer

Vakbondssteun voor staking op internationale vrouwendag

Het belang van de ontwikkeling van een internationale staking op 8 maart ligt in het ontwikkelen van arbeiderseenheid. Dat is enkel mogelijk als we begrijpen dat de strijd voor vrouwenemancipatie er niet één is van vrouwen tegen mannen, maar een strijd van vrouwen en mannen tegen een systeem dat ten gronde gebaseerd is op ongelijkheid en discriminatie en dat dagelijks tonnen vooroordelen rondstrooit om de arbeidersbeweging te verdelen.

Lees meer

8 maart: Tegen seksisme, laten we vechten tegen onzekere banen!

We moeten samen strijden. Aanklagen is niet genoeg! Maatschappelijke problemen vereisen een collectief antwoord. Internationale Vrouwendag, 8 maart, moet terug een dag van strijd zijn om onze noden op de agenda te zetten en onze krachten te versterken. Dat is waarom de plaats van de vrouw het hele jaar door, maar zeker op 8 maart, in de strijd is.

Lees meer

Hoe 8 maart opbouwen onder werkenden?

Vrouwen zijn bij de eerste slachtoffers van besparingen op alle niveaus. De afbouw van de openbare diensten legt taken die voorheen collectief georganiseerd werden op de schouders van het gezin, meestal de vrouw. In de kinderopvang zijn er onvoldoende plaatsen waardoor ouders en grootouders moeten inspringen.

Lees meer

Vrijdag 8 maart 2019 Internationale dag van strijd voor vrouwenrechten

Marsen tegen Seksisme en Asociaal beleid!
In Brussel, Gent, Antwerpen, Luik om 17u. En waarom ook niet in Brugge, Kortrijk, Dendermonde, Namen, Bergen … 8 maart 2019, bouw mee aan een beweging om het asociale politieke beleid te stoppen. Help ons om zulke marsen te organiseren op verschillende plaatsen in België.

Lees meer

Betoging op 25 november. Stop geweld op vrouwen !

25 november is de Internationale Dag tegen geweld op vrouwen. Het moet vooral een dag van collectieve strijd zijn en een gelegenheid om in vakbonden, op het politieke terrein en in strijdbare campagnes zoals ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal beleid) de aandacht te vestigen op de oorzaken en hoe we die aanpakken.

Lees meer
Page 1 sur 11123

Zoeken op de website