Programma van ROSA

Mijn lichaam, mijn keuze, mijn vrijheid !

• Vrouwen zijn geen objecten. Stop de vermarkting van het vrouwenlichaam.
• Voor het recht om zich te kleden zoals men wil zonder daarbij lastig gevallen te worden.
• Voor een reële keuze: verdedig het recht op abortus én het recht om kinderen te krijgen zonder daarbij te verarmen.
• Voor toegankelijke, gratis en kwaliteitsvolle anticonceptie voor iedereen.
• Voor vluchthuizen voor eenieder die het nodig heeft, zij het vrouwen, hun familie of LGBT’s.

Stop de werkonzekerheid en de hyperflexibiliteit.

• Voor een 30-urenweek, zonder loonverlies, met bijkomende aanwervingen en een daling van het werkritme.

Laten we strijden voor :

o Lonen en uitkeringen die ons in staat stellen een degelijk leven te leiden.
o Een herwaardering en individualisering van het recht op een werkloosheidsuitkering en leefloon
o Werkuren die compatibel zijn met een gezin en met vrije tijd.
o Uitgebreid ouderschapsverlof met behoud van loon voor zowel moeders als vaders.
o Kinderbijslag die de werkelijke kost van kinderen dekt.

• Voor een versterkte betrokkenheid van vrouwen in de sociale en syndicale strijdbewegingen.

De samenleving heeft een collectieve rol te spelen in de personenzorg.

• Stop de besparingen en de ontmanteling van de openbare diensten.
• Voor een massaal investeringsplan in toegankelijke, gratis en kwaliteitsvolle openbare diensten: sociale huisvesting, kinderopvang, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, vluchthuizen, opvangtehuizen voor mensen met een beperking of mensen die er nood aan hebben etc.
• Voor openbare diensten die de huishoudelijke taken van gezinnen overnemen: was-ateliers, strijk-ateliers, poetsdiensten, maaltijdvoorzieningen met verse en kwaliteitsvolle maaltijden op de werkvloer, op de scholen en in de woonwijken.
• Al die diensten moeten hun personeel degelijke lonen en werkomstandigheden bieden!

Laten we strijden tegen alle vormen van discriminatie.

• Tegen het instrumentaliseren van het feminisme om een racistische en homofobe politiek en propaganda te voeren. Enkel de bazen en hun politici hebben er baat dat de slachtoffers van hun beleid verdeeld zijn.
• Voor een eengemaakte strijd tegen de besparingen en alle discriminaties.
• Voor het recht op het dragen van de hoofddoek, voor het recht om dat niet te doen.
• Er bestaat geen kapitalisme zonder seksisme, racisme, homofobie, transfobie, … Voor de eenheid van mannen en vrouwen, werkenden en jongeren, allochtoon en autochtoon, etc. tegen dit systeem dat enkel de belangen van een kleine minderheid van superrijken dient.

Vrouwen zijn de eerste slachtoffers van terreur en oorlog

• Laten we strijden tegen:

o De extreme uitbuiting door multinationals in de neokoloniale wereld;
o De imperialistische oorlogen die enkel de belangen van de heersende klasse dienen en tegen verkrachting als oorlogswapen om de samenleving te fragmenteren en een klimaat van terreur te installeren.
o Het terrorisme en het religieus fundamentalisme, alsook de armoede en de wanhoop waarop ze gebaseerd zijn.

• Vrouwen zonder papieren zijn onderworpen aan de meest extreme vorm van uitbuiting. Voor een regularisatie van alle mensen zonder papieren.

 

Geen emancipatie van de vrouw zonder socialisme

en geen socialisme zonder de emancipatie van de vrouw !

• Voor een samenleving waarin de productie gericht is op de noden van de bevolking in plaats van op de winsten van een kleine minderheid. Voor de nationalisering van de sleutelsectoren van de economie, onder arbeiderscontrole en –beheer.
• Voor de betrokkenheid van zoveel mogelijk mannen en vrouwen in het democratisch beheer van de samenleving door de collectivisering van de sleutelsectoren van de economie.

Conclusie

Voor een socialistische benadering binnen de vrouwenrechtenbeweging

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.