25 november 2021

Stop seksistisch en
LGBTQI+foob geweld!

DONDERDAG 25 November

Internationale dag tegen geweld op vrouwen

ZONDAG 28 November

Nationale betoging tegen geweld op vrouwen georganiseerd door Mirabal, een platform gesteund door campagne ROSA.

Cijfers van seksistische geweld in België

Achter de hashtag #MeToo gaat een harde realiteit schuil.
Psychologisch en fysiek geweld zijn een dagelijkse realiteit voor veel vrouwen in België. Vaak heeft dit als gevolg dat vrouwen hun gedrag hieraan aanpassen: ze kleden zich anders, blijven liever thuis of vermijden zelfs bepaalde plekken.
Maar wat zijn de gevolgen als vrouwen geweld ervaren op de werkvloer, in een schoolse context of zelfs binnen de muren van hun eigen huis?
Veel vrouwen zijn vandaag nog steeds financieel afhankelijk van hun partner en dreigen in armoede terecht te komen als ze ervoor kiezen de relatie te beëindigen. Ook hun job opzeggen is vaak geen evidentie. Deze economische afhankelijkheid maakt hen extra kwetsbaar voor geweld. Het besparingsbeleid van onze regering, dat onze persoonlijke levensstandaard rechtstreeks aanvalt, vergroot dit probleem. Vrouwen komen zo nog sneller in onzekere omstandigheden terecht.

van de Belgen (16-69 jaar) heeft in hun/haar/zijn leven reeds te maken gehad met seksueel geweld (81% van de vrouwen - 48% van de mannen)*

%

van de vrouwen in België is het slachtoffer geweest van verkrachting.**

%

van de verkrachtingszaken in België wordt zonder gevolg afgesloten.**

%

van de slachtoffers heeft na het seksueel geweld PROFESSIONELE hulp gekregen.*

%

van de slachtoffers meldde seksueel geweld bij de politie.*

%

van de vrouwen (en 4% van de mannen) heeft te maken gehad met seksuele intimidatie op hun werkplek in België.***

%

van LGBTQIA+ in België heeft te maken gehad met minstens één vorm van seksueel geweld.*

studenten heeft tijdens hun studie te maken gehad met een poging tot verkrachting.****

* étude UN-MENAMAIS    ** étude Amnesty    *** étude institut pour l’égalité des chances    **** étude Université de Liège

Echte emancipatie van de vrouwen is onmogelijk wanneer tekorten steeds groter worden! 

Er blijft echter systematisch gesnoeid worden in de budgetten voor de lokale politie, het gerecht, opvangcentra, preventieve initiatieven en andere organisaties binnen de sociale sector. Dit heeft als catastrofaal gevolg dat er te weinig personeel opgeleid is om om te gaan met de specifieke problematiek van seksueel geweld en dat er een nijpend tekort is aan opvangcentra.

De regering pakt graag uit met de wet tegen seksisme uit 2014,maar dit is pure hypocrisie. De wet is zeer moeilijk om toe te passen in de praktijk en richt zich niet tot de kern van het probleem. De regering creëert juist meer onzekerheid door hun besparingsbeleid en het toelaten van flexijobs. Ook het feit dat er vanop het hoogste niveau geen vraagtekens worden geplaatst bij het feit dat onze straten volhangen met seksistische en objectiverende reclame, is stuitend. De onophoudelijke commercialisering van onze lichamen komt de winsten van de rijksten ten goede, maar ligt ook mee aan de basis van de normalisering van seksistische pesterijen en geweld.

Echte emancipatie voor vrouwen is onmogelijk wanneer er een steeds grotere wig wordt geslagen tussen de sociaal=economisch zwakste groepen en de rijkste 1%, die zichzelf bijna alle rijkdom toeëigent. We verdedigen de noodzaak om de strijd tegen seksisme te linken aan de strijd tegen de besparingspolitiek, en breder: aan de strijd tegen het kapitalisme.  

We verdedigen de noodzaak om de strijd tegen seksisme te linken aan de strijd tegen de besparingspolitiek en, algemener, aan de strijd tegen het kapitalisme. 

Onze eisen

Samen strijden voor economische onafhankelijkheid van vrouwen !
 • Voor een minimumloon van €14/u.
 • Voor een minimumpensioen van €1500 netto.
 • Voor een studentenloon dat het geheel van studiekosten dekt. Stop de prostitutie om studies te (kunnen) betalen
 • Voor de individualisering en herwaardering van uitkeringen tot boven de armoedegrens.
Samen strijden tegen werkonzekerheid en hyperflexibiliteit !
 • Voor de 30-urenweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen om werk, gezin en vrije tijd te kunnen combineren.
 • Voor een urgentieplan voor de bouw van meer sociale woningen en publieke kinderopvang.
 • Solidariteit met vrouwen zonder papieren. Voor een regularisatie van iedereen.
Samen strijden voor publieke investeringen in de opvang van slachtoffers !
 • Voor een publieke herfinanciering van de sociale sector om correcte begeleiding te verzekeren voor slachtoffers, maar ook om écht te kunnen werken aan preventie en bewustmaking.
 • Voor publieke investeringen in het creëren van opvanghuizen/vluchthuizen voor mensen die er nood aan kunnen hebben, specifiek voor vrouwen en hun gezinnen of LGBTQI+ (slachtoffers van seksueel/huiselijk geweld).
 • Voor personeel op het terrein (lokale politie, opvoeders, begeleidend trein-, tram-, bus- personeel) opgeleid en gevormd in preventie van en omgang met allerhande vormen van agressies en seksisme.
Samen strijden voor een doeltreffend preventief openbaar beleid !
 • Stop het gebruik van onze lichamen als objecten om de winsten van de bedrijven op te drijven.
 • Stop het banaliseren van het misbruik van vrouwen in de media (reclame, series, porno, …).
 • Gebruik reclameborden en andere advertentieruimtes voor sociale doeleinden (preventie, cultuur, …) en niet enkel voor commerciële doeleinden.
 • Voor meer openbaar vervoer met meer begeleidend personeel.
 • Voor een publieke herfinanciering van het onderwijs, met als bijkomende intentie dat jongeren niet voornamelijk op porno en/of het internet voor seksuele opvoeding.

We dragen onze eisen uit op scholen en campussen, in wijken en werkplaatsen.

Bekijk deze video van onze actie in Gent op 29 januari 2018.

Materiaal

Hier vinden jullie het materiaal om over te gaan tot actie op 25 november (lokale acties) en 28 november (nationale actie) 2021. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om samen te mobiliseren!

                               

        

Onze lokale afspraken

Er zijn verschillende lokale evenementen omwille van de coronamaatregelen. Klik op de afbeeldingen om naar de Facebook-evenementen te gaan.

Deze lijst wordt regelmatig geüpdated (Laatste update 2/11/2021)

BRUSSEL

Nationale betoging tegen geweld tegen vrouwen op ZONDAG 28 NOVEMBER georganiseerde door MIRABAL – 12u Carrefour de l’Europe

Actie op 25 november op initiatief van de ROSA-campagne – 18u30 Place Saint Jean (Brussel)

📧 contact@campagneROSA.be
📞 0477 38 49 56 (Célia)

LUIK

Actie op 25 november op initiatief van de ROSA-campagne – 18u Station Liège Guillemins

📧 contact@campagneROSA.be
📞 0474 35 30 36 (Emily)

GENT

Actie op 25 november op initiatief van de ROSA-campagne – 19u Stadshal

📧 contact@campagneROSA.be

📞  0490 43 12 95 (Mai)

ANTWERPEN

Actie op 25 november. Acties op initiatief van de ROSA-campagne.

📧 contact@campagneROSA.be

📞  0486 97 27 68 (Mirre)

BRUGGE

Actie op 25 november. Acties op initiatief van de ROSA-campagne.

📧 contact@campagneROSA.be

📞  0494 43 82 74 (Frede)

LEUVEN

Actie op 25 november. Acties op initiatief van de ROSA-campagne.

📧 contact@campagneROSA.be

📞  0499 26 47 80 (Elise)

KORTRIJK

Actie op 25 november. Acties op initiatief van de ROSA-campagne.

📧 contact@campagneROSA.be

📞 0490 43 12 95 (Mai)

Campagne ROSA voerde in 11 steden actie tegen geweld op vrouwen ! 

                               

          

Tussen 10 000 en 15 000 mensen manifesteerden in Brussel… – waarvan 500 mensen van de ROSA delegatie!
Problematieken blootleggen, signaleren en aanklagen is belangrijk! Maar het is vooral nodig om ons te organiseren et te mobiliseren ! De plaats van vrouwen is in de strijd ! 
Krachtige betoging tegen geweld op vrouwen – eerste deelname van Campagne Rosa.

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.