Rond het thema "Gelijk loon voor gelijk werk" :

Minimum €14/u: een feministische eis!

Minimum €14/u: een feministische eis!

Het minimumloon in België bedraagt amper 9,65 euro bruto per uur. Een job is geen garantie op een waardig leven. Maar liefst 230.000 werkenden – of 5% van de beroepsbevolking – worden als arm beschouwd en 15% verdient minder dan 2.300 euro bruto per maand (ongeveer...
Internationale vrouwendag: strijden tegen lage lonen!

Internationale vrouwendag: strijden tegen lage lonen!

De werkneemsters in Glasgow konden voor hun strijd op heel wat solidariteit rekenen. 600 afvalophalers – bijna allemaal mannen – weigerden om het piket te breken. Ze legden het werk neer, ondanks dreigementen door de directie. Deze solidariteit was essentieel om de strijd te versterken. Ons bevrijden van onderdrukking doen we niet alleen, maar collectief en door middel van solidariteit. De solidariteit van deze collega’s was belangrijk om gelijkheid af te dwingen. Uiteindelijk haalden de stakers een schadevergoeding van 567 miljoen euro binnen. Het loonverschil met de mannelijke collega’s wordt met terugwerkende kracht weggewerkt.

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen neemt niet langer af…

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen neemt niet langer af…

Jarenlang kenden we in Europa een gestage, maar reële, verbetering van de economische situatie van vrouwen. Volgens de OESO (Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die 35 ontwikkelde kapitalistische landen verenigt) is dit niet langer het geval.