[Betoging 24/9] De loonnormwet moet veranderen

Campagne ROSA (Reageer tegen onderdrukking, seksisme en asociaal beleid) roept op tot deelname aan de nationale vakbondsbetoging op 24 september om de loonnormwet te wijzigen.

24 september om 10.30 uur, Brussel Noord Station

In een tijd waarin de kosten in levensonderhoud elke dag stijgen, verhindert de zogenaamde ’96-wet de vakbonden om een reële stijging van de lonen van de werknemers te verkrijgen. Met 70% van de vrouwen in het laagstbetaalde jobs is de strijd voor een hoger loon ook een feministische strijd. Neem deel aan de betoging en kom met ons mee!

De strijd tegen lage lonen is ook een feministische strijd

In 2021 en 2022 zullen de lonen van de werknemers slechts met maximaal 0,4% kunnen stijgen. Dit is slechts €6 bruto per maand voor de laagste lonen, waarin 70% van de tewerkgestelden vrouwen zijn, €9 bruto per maand voor het personeel van de “essentiële” jobs, waar vrouwen ook de overweldigende meerderheid uitmaken: distributie (supermarkten), gezondheidszorg, hulpverlening, onderwijs… Essentieel maar precair, dat is in feite wat ons wordt aangeboden. Anderzijds heeft de baas van Delhaize zijn salaris met 34% zien stijgen. Het is niet voor iedereen een crisis !

Er is nog steeds een loonkloof tussen vrouwen en mannen. Vrouwen verdienen 23,1% minder dan mannen per jaar. Voor degenen die deeltijds hebben gewerkt (bij gebrek aan vacatures voor voltijdse jobs en/of bij gebrek aan openbare diensten om werk en gezinsleven te kunnen combineren), explodeert de pensioenkloof tot ongeveer 30%. Het probleem is duidelijk niet dat mannen te goede banen hebben, maar dat vrouwen niet genoeg verdienen om financieel onafhankelijk te zijn. Ze hebben twee keer zoveel kans om in een afhankelijke situatie te verkeren.

Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in precaire, onzekere jobs en is verantwoordelijk voor een overweldigende meerderheid van de crisisgerelateerde jobsverliezen. Zo wereldwijd neemt het inkomen van vrouwen in deze crisis twee keer zo sterk af als dat van mannen. Dit alles draagt in hoge mate bij tot het gebrek aan consideratie dat vrouwen in de samenleving ondervinden, hetgeen dagelijkse seksisme voedt.

Voor syndicaliseringscampagnes

Na werk van lange adem door de vakbondsdelegatie van het ABVV is het minimumloon van 14€/uur aan de universiteit van Gent erdoor gekomen. De vakbondsdelegatie, die met een petitie, vervolgens een demonstratie en ten slotte een zorgvuldig voorbereide staking in maart 2020, de betrokkenheid van het personeel en studenten heeft gezocht en verwezenlijkt. Campagne ROSA zette zich volledig mee in tijdens deze strijd.

Vrouwen hebben een cruciale rol te spelen in deze strijd. Zij moeten er actief aan deelnemen en de hypocrisie van de regering aan de kaak stellen om een strijdbare beweging op te bouwen die haar eisen kan afdwingen. Maar daarvoor moeten we georganiseerd zijn! Momenteel zijn het in België de vakbondsbewegingen die de meeste vrouwen in strijd bijeenbrengen. Laten we het potentieel van de vakbond om te strijden tegen de specifieke onderdrukking van vrouwen niet onderschatten. Daarom moedigt Campagne ROSA syndicaliseringscampagnes van vrouwen en het versterken van gendercommissies in de vakbonden aan als een instrument voor een bredere betrokkenheid van vrouwen bij strijd en voor het bespreken van problemen die zij specifiek ervaren. Dit is essentieel om een sterke en verenigde beweging op te bouwen, zeker in de onzekere sectoren waar vrouwen de meerderheid uitmaken. Met de solidariteit van de werknemers en werkneemsters kunnen we vooruitgang boeken en nieuwe sociale verworvenheden bereiken.

✅ Afspraak vrijdag 24 september vanaf 10 uur in het station Brussel Noord bij de stand van ROSA Campagne.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.