Rond het thema "Socialistische feminism" :

Sociale afbraak stoppen door strijd

Sociale afbraak stoppen door strijd

Volgende afspraak: 8 maart, internationale vrouwendag. De Wereldvrouwenmars, waar vakbonden en feministische organisaties (zoals Campagne ROSA) deel van uitmaken, roept op voor een grote nationale betoging op zondag 8 maart ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (14.00 uur, Centraal Station, Brussel). In de strijd tegen de onderdrukking van vrouwen is hun financiële onafhankelijkheid fundamenteel. Vechten voor een goede sociale zekerheid is dus ook een feministische eis!

Geen kapitalisme zonder seksisme … Geen socialisme zonder feminisme !

Geen kapitalisme zonder seksisme … Geen socialisme zonder feminisme !

Socialisten hebben al heel vroeg aangetoond dat de specifieke onderdrukking van vrouwen, net als andere vormen van onderdrukking, een economische basis heeft. Onder het kapitalisme is seksisme als onderdeel van de verdeel-en-heerstactiek een krachtig wapen om de werkende klasse te verdelen. Die verdeeldheid is gunstig voor de winsten: de loonkloof tussen mannen en vrouwen zet een neerwaartse druk op alle lonen, huishoudelijk werk wordt niet beloond en wordt vooral door vrouwen uitgevoerd, het lichaam van vrouwen wordt handelswaar om verkoop te maximaliseren, …

Friedrich Engels en vrouwenbevrijding

Friedrich Engels en vrouwenbevrijding

Het is 130 jaar geleden dat ‘Oorsprong van het gezin, particuliere eigendom en de staat’ door Friedrich Engels verscheen. Christine Thomas gaat na in welke mate het boek vandaag nog relevant is voor vrouwenstrijd.

8 maart/Brussel – Toespraken van Marisa en Anja

8 maart/Brussel – Toespraken van Marisa en Anja

Marisa en Anja spraken namens de campagne ROSA op 8 maart in Brussel. De nota’s voor hun toespraak werden uitgeschreven en uitgedeeld aan de betogers. Hieronder de 8 maart-boodschap van de campagne ROSA in Brussel.

Pleidooi voor socialistisch feminisme

Pleidooi voor socialistisch feminisme

In het licht van de opkomst van een nieuwe generatie die antwoorden zoekt op de vraag hoe seksisme te bestrijden, voert Laura Fitzgerald een pleidooi voor een socialistische feministische beweging. Deze tekst verscheen in de zomer van 2016 op Rosa.ie en nu voor het eerst in het Nederlands.