Naar schatting telt België 150.000 mensen zonder papieren, bijna de helft van deze mensen zijn vrouwen. Wij moeten ons verenigen voor de regularisatie van alle mensen zonder papieren, opdat zij dezelfde rechten krijgen als andere werkenden en niet langer gebruikt kunnen worden om de levensomstandigheden van de hele bevolking te verslechteren.