Fight For

€14/u

(€2300/maand)

Minimumloon

De campagne “Fight for 14” in België van het ABVV is belangrijk in de strijd tegen specifieke onderdrukking van vrouwen. Samen met jongeren en migranten zijn het vooral vrouwen die de laagste lonen krijgen.

 

Voor meer info : Ga naar de officiële site Fight for 14!

Teken de ABVV petitie

 

HIER

Een degelijke loon voor iedereen !

De meeste gezinnen weten wel dat er 2 inkomens nodig zijn om de maand tot een goed einde te brengen. Het loon van vrouwen wordt nog vaak gezien als een extra gezinsinkomen en niet als een volledig salaris. Er zijn doorgaans meer vrouwen actief in laagbetaalde sectoren waar deeltijds werk legio is: zorg, schoonmaak, horeca, handel, …
De maatregelen van de regering die het systeem van precaire contracten verder uitbreiden (flexi-jobs, interim contracten, dienstencheques, …) alsook de indexsprongen en aanvallen op de pensioenen versterken deze realiteit nog verder. Het is al meer dan 1 gepensioneerde vrouw op 2 die moet leven met minder dan €1000 per maand.
Deze situatie maakt hen vaak financieel afhankelijk van hun partner en zonder alternatief in het geval van een gewelddadige relatie.

€14/U,

Niet mogelijk ?

De rijken worden rijker en rijker...

Terwijl in België werkenden het steeds moeilijker hebben om rond te komen op het einde van de maand, doen de winsten van de grote bedrijven en de lonen van de bazen het goed.

Zo hebben de CEO’s van de Bel20-bedrijven op 8 januari al binnengerijfd wat een gemiddelde Belgische werknemer op een jaar verdient!

In een samenleving die door een dergelijke winsthonger wordt geleid, is geen enkele gelijkheid – inclusief gendergelijkheid – mogelijk!

Et les politiciens ont clairement choisi leur camps. “Jobs, jobs, jobs” était le crédo du gouvernement. Mais de quels jobs parle-t-on ?

In 2018 waren van de gecreëerde jobs bijna 1/2 (46%) tijdelijk werk en bijna 1/3 (31%) part time werk. En deze laatsten gaan fundamenteel vrouwen aan (Nationale Bank). Volgens het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling gaat het daarenboven in de meerderheid van de gevallen van part time werk, om een part time-statuut waarvoor niet gekozen werd door door werkende.

Le Soir, “Jobs, jobs, jobs”? Quel bilan pour le gouvernement Michel en matière d’emplois?, 11 mars 2019.

1 op 5 Belgen leeft al in omstandigheden met risico op armoede of sociale uitsluiting. Het minimumloon optrekken zou een eerste noodzakelijke stap zijn om iedereen een degelijk leven te garanderen.

Pedagogische document van FGTB Wallonne 

Vidéo van FGTB Wallonne : 1u=€14

Strijd loont !

Een verhoging van het minimumloon zal ons niet cadeau gedaan worden door het patronaat of de politici. Zoals voor elke sociale verworvenheid, zullen we moeten strijden om dit te verkrijgen, het effectief te laten toepassen en te behouden.

De voorbeelden op internationaal niveau zijn bemoedigend. De campagne ‘$15 Now’ in de VS begon in 2012 met acties van fast food werkenden. Ze hebben, na een strijdbare campagne, een verhoging van het minimumloon afgedwongen in verschillende grote steden !

Meer lezen

A Glasgow (Écosse),  le personnel municipal a gagné en octobre 2018 une lutte historique contre les inégalités salariales entre travailleuses et travailleurs de même grade. Après 12 ans de conflit, les quelque 8.500 employées communales (dans les soins à domicile, les écoles et les crèches, les services de nettoyage et de restauration) sont entrées dans l’Histoire en octobre dernier avec une grève de 48 heures. Au final, les grévistes se partageront 567.000.000€ d’indemnités, correspondant rétroactivement à toutes ces années de différences de salaires avec leurs collègues masculins.

Lire plus

ONS

MATERIAAL

14 maart – Equal Pay Day: voor een minimumloon van 14 euro per uur!

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen is nog steeds een realiteit in België. Een vrouw verdient gemiddeld 8% per uur minder dan een man. De loonkloof stijgt tot 21% als naar het jaarloon wordt gekeken.

Internationale vrouwendag: strijden tegen lage lonen!

De werkneemsters in Glasgow konden voor hun strijd op heel wat solidariteit rekenen. 600 afvalophalers – bijna allemaal mannen – weigerden om het piket te breken.

Historische staking voor gelijk loon in Glasgow

Gisteren en vandaag is er een historische staking voor gelijk loon in Glasgow.

Espagne – Les « Kelly’s » obtiennent une augmentation de salaire de 30%. La lutte est le seul moyen !

Les nettoyeuses de deux hôtels de Bilbao, employées de la société Constant, sont parvenues à un accord et mettront fin à la grève qu’elles menaient depuis un mois et demi, après l’annonce par la direction d’une augmentation salariale de 30 pour cent en 2019.

OM TE LEZEN …

Lid worden

Waarom de campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal Beleid) uitbouwen?

De campagne ROSA stelt zich tot doel om de strijd tegen seksisme te verbinden aan de strijd tegen de besparingspolitiek. Wij pleiten voor een grote betrokkenheid van vrouwen in sociale bewegingen en de vakbonden om zo, aan de ene kant, een brede en eengemaakte beweging uit te bouwen en, aan de andere kant, in deze beweging de eisen te integreren die vrouwen specifiek raken.

Wij pleiten eveneens voor een eengemaakte beweging tegen verschillende vormen van discriminatie: seksisme, racisme, LGBTQI+-fobie, …

De campagne ROSA organiseert evenementen en acties tegen seksisme en het systeem dat het in stand houdt: het kapitalisme.