Zorg is essentieel!

Pamflet van Campagne ROSA voor betoging TWEEDE RONDE van de GROTE BETOGING van de GEZONDHEIDSZORG (Zorg in actie/Santé en lutte)

Het zorgpersoneel klaagt al langer over de aanhoudende ramp in de gezondheidszorg. Het actienetwerk ‘De Zorg in Actie’ / ‘La Santé en Lutte’ werd voor de pandemie opgericht. Sindsdien heeft de pandemie alle bestaande problemen erger gemaakt: van het wanbeheer door de commercialisering van de sector tot de tekorten aan bedden, uitrusting, personeel … De sector kraakt!

Het drama van de pandemie kwam aan bod in elk televisiejournaal, maar de verschillende regeringen hebben hun beleid niet fundamenteel gewijzigd. Er zijn enkele schuchtere vorderingen gemaakt, maar die zijn het resultaat van de strijd van het zorgpersoneel, hun acties, hun betogingen, hun stakingen en werkonderbrekingen. Dat is de weg vooruit.

Er is een massaal plan van publieke investeringen in de zorgsector nodig, met democratische controle op de toewijzing van die middelen. Laat het duidelijk zijn: de noden zijn niet anders inzake sociale huisvesting, onderwijs en andere openbare diensten. Ook daar is er nood aan drastisch meer publieke middelen.

Strijd loont

Overwinningen zijn mogelijk. Dat blijkt uit het bekomen van een minimumloon van 14 euro per uur aan de Universiteit Gent. Dit uitstekende nieuws voor het personeel in onder meer de kinderopvang en de resto’s is het resultaat van een langdurige strijd onder leiding van de vakbondsdelegatie van ACOD, die uitdrukkelijk zocht naar betrokkenheid van het voltallige personeel en de studenten. Campagne ROSA heeft een belangrijke rol gespeeld in die strijd, eerst door mee handtekeningen te verzamelen voor een petitie en nadien door mee te bouwen naar de staking van 9 maart 2020, georganiseerd door ACOD en de Womens Strike UGent. We organiseerden vervolgens een betoging voor de €14/u.

Het was geen staking die van bovenaf werd aangekondigd, maar een staking die ruim van tevoren werd voorbereid vanaf de basis op de werkvloer. Het was geen symbolische actie, maar het resultaat van de opbouw van een krachtsverhouding rond een concrete eis, met het oog op het behalen van een overwinning en niet alleen om de aandacht op de kwestie te vestigen. Deze beweging toonde hoe we de feministische eis van een hoger minimumloon werkelijkheid kunnen maken: door eenheid en solidariteit op het werk en thuis, in strijd tegen onzekerheid en discriminatie. Op 21 mei raakte bekend dat de laagste lonen ook bij het schoonmaakbedrijf dat in onderaanneming voor de UGent werkt (ISS) worden opgetrokken tot 14 euro per uur.

Bij supermarktketen Lidl, een sector waar veel vrouwen werken en de lonen laag zijn, was er begin mei een stakingsdreiging die de directie verplichtte om extra personeel aan te werven. Strijd loont!

Voor:

  • een plan van massale publieke investeringen in zorg, onderwijs en openbare diensten
  • een minimumloon van €14/uur (€2300 bruto/maand)
  • de individualisering van de sociale rechten en een verhoging van de uitkeringen boven de armoedegrens
  • Een collectieve vermindering van de arbeidstijd, zonder verlies van loon, met compenserende aanwerving en vermindering van de werklast.
  • Een versterking en ontwikkeling van de openbare diensten: naschoolse opvang, gezinshulp, wasserijen, enz.
  • Een massaal openbaar plan voor de renovatie en bouw van sociale woningen.
  • We moeten het probleem bij de wortel aanpakken: het kapitalisme is gebaseerd op ongelijkheden. Een kleine elite van superrijken buit ons uit. Om dat te blijven doen, moet die elite ons wel verdelen. Het kapitalisme moet weg en plaatsmaken voor een maatschappij gericht op de ontplooiing van allen. Dat is waar we als socialistische feministen voor strijden!

Sluit aan bij Campagne ROSA

Wil je de strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en LGBTQI+-personen combineren met strijd tegen asociaal beleid, tegen besparingen en ongelijkheid?
Wil je de feministische strijd versterken door ook actief in te gaan tegen andere vormen van discriminatie, zoals racisme?
Denk je dat feminisme niet gaat over het zich verzetten tegen mannen, maar over het samen strijden tegen het systeem dat de onderdrukking van vrouwen in stand houdt?
Wil je het probleem bij de wortel aanpakken: bij het kapitalisme, een systeem gebaseerd op ongelijkheid, waarbij een kleine minderheid van de ultra-rijken steeds rijker wordt door ons uit te buiten?
Wil je strijden voor een samenleving die gebaseerd is op de ontplooiing van iedere mens?
Doe dan mee met Campagne ROSA en haar activiteiten, doe voorstellen om samen activiteiten en acties op te zetten!
Ben je het eens met wat we voorstellen, in woorden en daden? Sluit dan aan bij Campagne ROSA en/of steun ons financieel zodat we onze activiteiten kunnen verderzetten.

27 juni: Pride is a Protest!

Stay Proud, Stay Pride: Doe mee met de “Pride is a protest”-acties in Antwerpen (12u30 De Coninckplein), Gent (15u Kouter) en Brugge (15u Burg) op zondag 27 juni 2021, de dag voor de verjaardag van de legendarische Stonewall rellen. We komen op straat en bouwen aan een kracht om echte verandering af te dwingen. We organiseren ons tegen geweld en discriminatie tegen LGBTQI+-mensen.

2-9 juli: Zomerkamp tegen onderdrukking en kapitalisme

Niet te missen kans! Campagne ROSA organiseert samen met LSP/PSL en Actief Linkse Studenten een zomerkamp waar je andere activisten kan ontmoeten na de (semi-)lockdowns, waar je je kan ontspannen, maar ook en vooral waar we samen discussiëren over de strategie en het programma om een einde te maken aan het kapitalisme. Om dit systeem van uitbuiting en discriminatie te bestrijden, moeten we weten hoe het in elkaar zit.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.