Zorg is essentieel! Wij zijn essentieel!

We hebben genoeg van deze samenleving waarin de winsten voor de aandeelhouders en de bazen belangrijker zijn dan onze gezondheid en ons welzijn.

Het is nu wel voor iedereen duidelijk dat ons zorgstelsel niet genoeg middelen heeft. Er zijn niet genoeg ziekenhuisbedden en apparatuur en er is te weinig verplegend personeel om deze gezondheidscrisis aan te pakken. Het personeel in de sector komt in verzet en eist degelijke zorg die voor iedereen toegankelijk is.

Er zijn al extra middelen afgedwongen voor de zorg, maar deze volstaan niet. Deze extra middelen kwamen er na mobilisaties, protestacties, betogingen, stakingen, kortom door de strijd van diegenen die alles doen draaien.

Het zorgfonds van 400 miljoen euro per jaar moet ervoor zorgen dat er meer personeel aan de ziekenbedden is. Dat fonds is afgedwongen door de strijd van 2019. Helaas worden deze extra middelen door sommige instellingen gebruikt om hun schulden af te lossen, “dit roept vragen op over de democratische controle op de toegewezen middelen”, aldus het actienetwerk ‘De Zorg in Actie’/’La Santé en Lutte’. Er zijn ook geen plannen om administratief personeel, onderhoudspersoneel, techniekers, … aan te werven.

Door strijd werden ook volgende zaken afgedwongen: een loonsverhoging van 6% voor het personeel in de private ziekenhuizen, 200 miljoen euro per jaar extra voor mentale gezondheidszorg met onder meer de aanwerving van 1900 psychologen en een bonus van 300 euro aan consumptiebonnen waarvoor 50 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Dat alles is mooi, maar we mogen niet vergeten dat er onder Maggie De Block alleen al 2,1 miljard euro werd bespaard op zorg. Alle beloften volstaan niet om de tekorten op te vangen die zich in de loop van tientallen jaren hebben opgestapeld en om de kwaliteit van de zorg en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Nochtans werd de voorbije maanden aangetoond hoe essentieel onze zorg is. Openbare diensten zijn essentieel. Wij zijn essentieel!

‘De Zorg in Actie’ wil dat duidelijk maken met de oproep voor een tweede grote zorgbetoging op 29 mei. In september vorig jaar bracht de eerste reeds 7.000 deelnemers op de been. Deze betoging belangt ons allemaal aan. We kunnen dus maar beter allemaal mobiliseren zodat de betoging zo massaal mogelijk wordt. Het zou ongelooflijk zijn als alle sectoren in strijd samen zouden protesteren met de werkenden uit de sectoren die in de crisis vergeten werden en het personeel uit sectoren in onzekerheid en met tekorten, zoals het onderwijs waar het gebrek aan middelen tijdens de pandemie op dramatische wijze werd bevestigd.

Naast de gezondheidscrisis is er ook een economische crisis en een crisis op vlak van geestelijke gezondheid. De regering faalt om ons te helpen. Iedereen kent wel iemand die zijn of haar werk verloor of inkomensverlies leed sinds maart 2020. Volgens de RVA was het aantal tijdelijk werklozen in 2020 “drie keer zo hoog als tijdens de economische en financiële crisis van 2009”.

Dit is een oproep tot verzet tegen onzekerheid en tekorten. We zien elkaar op 29 mei op straat in Brussel met werkenden die willen leven en niet gewoon overleven. Contacteer LSP, de lokale afdelingen van LSP of van Campagne ROSA, om deel te nemen aan het protest, maar ook om je te organiseren voor de opbouw van een democratisch socialistisch alternatief: een samenleving zonder ongelijkheid en onderdrukking.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.