[Pampflet 8 maart] Overwinningen boeken door strijd

De huidige crisis dreigt vrouwen terug te sturen naar de jaren 1950, zowel wat betreft hun plaats in de arbeidswereld als wat betreft de overbelasting van huishoudelijk werk. De rapporten van de Verenigde Naties of de Internationale Arbeidsorganisatie zijn alarmerend.

De acties en de virale video van Campagne ROSA uit protest tegen de seksistische meeting van het extreemrechtse KVHV aan de Gentse universiteit met Jeff Hoeyberghs hebben resultaten opgeleverd. Zonder protest was dit walgelijke seksisme gepasseerd. Hoeyberghs reageerde gefrustreerd met een klacht tegen twee organisatrices van Campagne ROSA. De 1.500 klachten bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen maken echter meer kans. Hoeyberghs wordt strafrechtelijk vervolgd. Vorige maand voerden we nog actie in Gent en Brussel: we laten ons niet intimideren, de strijd gaat door!

Strijd loont! Aan de UGent komt het minimumloon van 14 euro per uur er! Dit uitstekend nieuws voor het personeel in de crèches en de cafetaria’s is het resultaat van een lange strijd waarin de vakbondsdelegatie van ACOD-UGent een voortrekkersrol speelde. Er werd een krachtsverhouding opgebouwd door personeel en studenten zoveel mogelijk te betrekken. Campagne ROSA nam hier uiteraard aan deel. We haalden mee handtekeningen op met de petitie en mobiliseerden naar acties voor het minimumloon van 14 euro per uur. Op 9 maart 2020 was er een geslaagde staking rond deze eis, ondersteund door ACOD-UGent en een stakerscomité van vrouwen.

De staking van 9 maart 2020 aan de UGent was geen actie die van bovenaf werd afgekondigd. Ze werd lang van tevoren van onderuit voorbereid. Het was geen symbolische actie, maar het resultaat van het opbouwen van een krachtsverhouding rond een concrete eis. Het doel was om te winnen, niet om gewoon de aandacht op de kwestie te vestigen. De activisten toonden in de praktijk hoe deze feministische eis kan gerealiseerd worden: door eenheid en solidariteit op het werk en in de samenleving om onzekere arbeidsvoorwaarden en discriminatie tegen te gaan. Elke overwinning smaakt naar meer: samen met strijdbare syndicalisten zullen we verder opkomen voor een minimumloon van 14 euro per uur.

Een volgende overwinning binnen handbereik?

In België heeft 12% van de vrouwen regelmatig moeite om hun menstruatiebescherming te betalen. Waarom zijn deze producten nog steeds niet te vinden in de toiletten van scholen, openbare diensten en werkplekken? De druk in Schotland en daarna in Frankrijk heeft al tot overwinningen geleid. Wanneer in België? Laten we ons organiseren!

Dit moet gepaard gaan met meer publieke middelen voor onderwijs, waarbij deze maatregel gepaard gaat met een adequate seksuele voorlichting die niet heteronormatief is en waarin de nadruk ligt op wederzijdse toestemming. Wij willen onderwijs dat zijn rol speelt in de strijd tegen seksisme!

De emancipatie van vrouwen in gevaar? De enige uitweg is strijd!

De huidige crisis dreigt vrouwen terug te sturen naar de jaren 1950, zowel wat betreft hun plaats in de arbeidswereld als wat betreft de overbelasting van huishoudelijk werk. De rapporten van de Verenigde Naties of de Internationale Arbeidsorganisatie zijn alarmerend.

Vrouwen zijn grotendeels in de meerderheid in essentiële sectoren (distributie, gezondheidszorg, persoonlijke hulpverlening, enz.). Essentieel, maar met precaire omstandigheden en vaak met de laagste lonen. Van het essentieel personeel zijn 70% vrouwen.

>> Een minimumloon van 14 euro per uur (2300 euro bruto per maand).

Horeca, toerisme, handel, schoonmaak: sectoren waar vrouwen in de meerderheid zijn, worden zwaar getroffen. De lonen van vrouwen zijn tijdens de pandemie twee keer zo sterk gedaald als die van mannen. Bovendien zijn vrouwen oververtegenwoordigd (met 60%) in de groep samenwonende werklozen, een status die de uitkering vermindert. Een uitkering mag niet afhankelijk zijn van onze status als koppel.

>> Individualisering van sociale rechten en verhoging van uitkeringen boven de armoedegrens.

Tijdelijke sluiting van diensten voor persoonlijke hulpverlening, sluiting van scholen, afschaffing van buitenschoolse activiteiten, boodschappen doen voor onze ouderen … Het huishoudelijk werk is met de crisis fors toegenomen. De dagen worden eindeloos, vooral voor moeders.

>> Collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies, met compenserende aanwervingen en verlaging van de werkdruk

Bijna een derde van de Belgische gezinnen zijn eenoudergezinnen en bij 80% daarvan is het “gezinshoofd” een vrouw. Een betere verdeling van de huishoudelijke taken binnen een koppel is essentieel, maar niet voldoende.

>> Versterking en ontwikkeling van openbare diensten: kinderdagverblijven, gezinshulp, wasserijen, enz.

Opgesloten zitten verergert de spanningen en zorgt voor een verhoogd risico op geweld. Bovendien kan scheiding betekenen dat je onder de armoedegrens terechtkomt. Elke persoon moet echt zelf kunnen beslissen met wie zij of hij wil samenleven (of niet). Naast opvang is er nood aan betaalbaar wonen.

>> Een massaal openbaar plan om sociale huisvesting te bouwen en te renoveren.

De pandemie en de zich ontwikkelende economische depressie plaatsen alle moeilijkheden waarmee vrouwen in dit systeem te kampen hebben in het voetlicht.

>> Meer dan ooit is het cruciaal dat we in verzet komen en overal ter wereld massaal strijd voeren om onze rechten te verdedigen en nieuwe rechten af te dwingen!

>> Laten we tot de kern van het probleem doordringen: kapitalisme is gebaseerd op ongelijkheid. Een kleine elite van ultra-rijken buit ons uit en moet ons verdelen om dat te kunnen blijven doen. Om tot een samenleving te komen waarin de behoeften van de mensen centraal staan, moeten we het kapitalisme omverwerpen. Dat is waar we als socialistische feministen voor opkomen. Doe mee met Campagne ROSA!

Agenda

Nationale conferentie ‘Bread and Roses’ – Zaterdag 13 maart van 14u tot 18u via Zoom

 

Meer info: CampagneROSA.be

 

Grote betoging van ‘De Zorg in Actie’

Zaterdag 15 mei

Zorgwerkers en hun sympathisanten komen opnieuw de straat om meer personeel, betere lonen en kwaliteitszorg te eisen. Mobiliseer met ons!

Anticapitalist summercamp – 2 tot 8 juli

Campagne ROSA organiseert samen met de Actief Linkse Studenten en LSP (Belgische afdeling van International Socialist Alternative) een zomerkamp. Dat is een uitstekende gelegenheid voor wat ontspanning na de beperkende maatregelen, maar ook en vooral om te discussiëren over hoe we tot verandering kunnen komen. Als we dit systeem van uitbuiting en discriminatie willen stoppen, moeten we begrijpen hoe het in elkaar zit en wat we er tegenover plaatsen. Een niet te missen kamp!

Facebook

Sluit aan bij Campagne ROSA!

ROSA is financieel onafhankelijk en krijgt geen subsidies, steun ons om onze activiteiten mogelijk te maken via BE54 5230 8095 8497.

CampagneROSA.be – 0474 35 30 36 (Emily) – contact@CampagneROSA.be


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.