[Pamflet] STOP SEKSISTISCH GEWELD !

ZONDAG 24 NOVEMBER - 13U30 - CENTRAAL STATION BRUSSEL #Enough #NiUnaMenos #MeToo #ProtestToo Steeds meer vrouwen durven de stilte doorbreken. Ze worden aangemoedigd door de getuigenissen, massabetogingen en stakingen voor vrouwenrechten, van de voorbije jaren.

#Enough #NiUnaMenos #MeToo #ProtestToo

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt één vrouw op drie in de wereld slachtoffer van lichamelijk of seksueel geweld.

Vaak dienen de slachtoffers geen klacht in, uit vrees niet serieus genomen te worden of zelf de schuld te krijgen. Soms wordt de kledij van de vrouw aangehaald om het geweld te rechtvaardigen of om ‘instemming’ aan te tonen. Het is een uitdrukking van het seksisme dat aanwezig is in onze samenleving: van ongepaste opmerkingen en handelingen tot en met femicides – de moord op een vrouw vanwege haar vrouw zijn.

Steeds meer vrouwen durven de stilte doorbreken. Ze worden aangemoedigd door de getuigenissen, massabetogingen en stakingen voor vrouwenrechten, van de voorbije jaren. Intimidatie op het werk aanklagen blijft echter niet gemakkelijk wanneer we bang zijn onze job te verliezen. Meer en meer, zorgen lage lonen ervoor dat vrouwen afhankelijk zijn van hun partner en daardoor meer kwetsbaar voor partnergeweld.

De algemene minachting voor vrouwen in onze samenleving komt voort uit het feit dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in laagbetaalde jobs, dat ze meer onbetaald werk verrichten, dat ze vaker in armoede leven en zich vaker in een afhankelijke positie bevinden. Een einde maken aan geweld op vrouwen betekent ook hun economische onafhankelijkheid via degelijke jobs met goede lonen, goede pensioenen en de individualisering van sociale rechten.

De ROSA-campagne neemt deel aan en mobiliseert voor de betoging tegen geweld op vrouwen op 24 november in Brussel, op initiatief van het platform Mirabal.

De plaats van vrouwen is in de strijd: tegen lichamelijk, seksueel en economisch geweld op vrouwen, of op elke mens. We moeten samen strijden tegen de macht van de 1% rijksten van de bevolking.

Zolang de macht in de maatschappij in de handen blijft van zij die profiteren van bestaansonzekerheid, zullen we moeten vechten. Voor fundamentele veranderingen moeten we het probleem bij de wortel aanpakken : het kapitalisme, een systeem gebaseerd op hebzucht en winstbejag van een kleine minderheid.

Campagne ROSA eist :

 • De publieke herfinanciering van de sociale sector en de oprichting van opvangcentra voor slachtoffers van geweld (vrouwen, gezinnen, LGBTQI+ personen).
 • Voor het recht ons te kleden zoals we willen. Stop de verkrachtingscultuur!
 • Stop de vermarkting van vrouwenlichamen. Geen winst op ons lijf!
 • Seksuele voorlichting die begrippen aanbrengt als instemming, gender, seksuele geaardheid, ….
 • STOP studentenprostitutie. Voor een studentenloon dat alle studiekosten dekt.
 • Een minimumloon van 14€/uur of 2.300€/maand bruto.
 • Een minimumpensioen van 1500€/maand netto.
 • Voor een individualisering van sociale uitkeringen en de herwaardering ervan boven de armoedegrens.
 • Solidariteit met vrouwen zonder papieren. Regularisatie voor iedereen.
 • Voor een radicaal plan van publieke investeringen in sociale huisvesting, kinderdagverblijven, scholen en openbaar vervoer; van goede kwaliteit.
 • De emancipatie van vrouwen vereist een samenleving die gebaseerd is op het inlossen van de behoeften van iedereen, een socialistische samenleving!

BETOGING ZONDAG 24 NOVEMBER – 13U30 – CENTRAAL STATION BRUSSEL

DOE MEE!

Word lid van de ROSA-campagne (lidgeld van €5 en ontvang de ROSA-voorstellingsbrochure)

Help ons dit project te financieren (rekeningnr.Campagne ROSA: BE54 5230 8095 8497)

Neem deel met Campagne ROSA aan de betoging op 8 MAART 2020 in Brussel

 

Pamflet NL ROSA 24 NOV 2019 (1)


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.