Mars Tegen Seksisme Gent – 2019

Rond 17.30 verzamelden zo’n 800 mensen zich aan de Stadshal Gent, voor de Mars Tegen Seksisme! Ze kwamen met een heel duidelijke boodschap op straat: 8 maart, Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw, is een DAG VAN STRIJD!

‘Wij leven dagelijks de realiteit, die er een is waarbij vrouwen slachtoffer zijn van geweld en seksuele intimidatie, armoede, precarisering, victimblaming, uitbuiting en discriminatie! Wij gaan niet zitten wachten op de uitblijvende reacties van politici en bedrijven om seksisme tegen te gaan. Als we komaf willen maken met al deze vormen van structureel geweld, zullen we zelf onze strijd moeten organiseren!’, zegt Hanne van Campagne ROSA Gent tijdens de Mars. Voor de betogers was er geen twijfel aan dat 8 maart binnen deze strijd een zeer belangrijke dag is. De strijdbare geschiedenis van 8 maart en vooral ook het internationale karakter ervan gaven de betogers enorm veel energie! Anna van Campagne ROSA stelt: ‘Met acties, betogingen en stakingen die over de hele wereld plaatsvinden, kunnen we echt het verschil maken! 8 Maart als internationale dag van strijd, is een belangrijk moment waarop we in solidariteit met alle onderdrukten van de wereld de publieke ruimte innemen en weigeren haar terug te geven aan al wie structureel baat heeft bij onze onderdrukking!’.

Tijdens de Mars verwoordden protesterenden hun ongenoegen op velerlei manieren. Door middel van slogans, borden, vlaggen, schmink, stickers en spandoeken werd de boodschap zo ver mogelijk meegedragen! Terwijl de frustraties omtrent het fabeltje dat gelijke rechten gelijkheid in de praktijk zou betekenen, duidelijk zichtbaar was, merkten we ook een hoopvolle sfeer op binnen de Mars. De betogers geloven dat het beter moet en kan en schuiven zelf alternatieven naar voor !

Voor en na de Mars Tegen Seksisme werden motiverende speeches gegeven. Terwijl zeer veel verschillende thema’s werden aangehaald, was het in elke speech heel duidelijk dat seksisme een maatschappelijk en structureel probleem is. Het uitblijven van individualistische benaderingen of het simplistisch gelijkstellen van ‘alle mannen aan de oorzaak van seksisme’, toont de switch die de afgelopen jaren plaatsvond door onder andere de getuigenissen van #MeToo en de groeiende feministische bewegingen op internationaal vlak.

Voor de betoging kwamen verschillende leden van Campagne ROSA als initiatiefnemsters van de Mars aan het woord.

Hannah sprak over de staking in Spanje, de mensenketting van 600 km in India in januari, de protesten in Ierland, Argentinië, Zuid-Korea, Turkije, Chili, Nepal, Italië en Brazilië. Hoe eisen zoals een kortere werkweek, stop aan de verkrachtingscultuur en objectivering van het vrouwenlichaam, degelijke lonen etc. inherent zijn aan deze internationale bewegingen.

Rebekka sprak over haar ervaring als jonge moeder met de grote tekorten in de kinderopvang in Gent. Over hoe in sommige wijken maar 1 op 10 kinderen een plaats krijgt binnen de inkomensgerelateerde kinderopvang. Over hoe in vele gezinnen, vrouwen dan maar thuis moeten blijven om die zorgtaken over te nemen, net omdat vrouwen vaak in lagere loonsectoren tewerkgesteld zijn en omdat het vaderschapsverlof vandaag veel te beperkt is. Met Campagne ROSA Gent eist ze dan ook een noodplan dat onmiddellijk start met een verhoging van de capaciteit voor publieke kinderopvang met 1000 plaatsen.

Vervolgens gaf Mai aan hoe scholieren de strijd tegen seksisme voeren en wat volgens hen nodig is om echte veranderingen mogelijk te maken. Het kan niet dat heel veel scholen nog steeds geen degelijke lessen seksuele opvoeding voorzien, die verder gaan dan het biologische, met aandacht voor LGBTQI+-thema’s, consent, relaties etc… De scholieren willen ook gratis maandverbanden en tampons, om zo period poverty tegen te gaan en iedereen de kans te geven om naar school te gaan! Daarbij zijn meer middelen voor onderwijs nodig zijn: ‘Overvolle klassen en overwerkte leerkrachten beperken de ruimte op school om te discussiëren over belangrijke thema’s zoals seksisme’.

Tenslotte kwam Irina aan het woord, die inging op het feit dat feministische strijd, strijden is voor sociale eisen. Part time jobs, flexibilisering, lage lonen etc. zorgen ervoor dat veel vrouwen in onzekere situaties zitten, waarbij het vaak enorm moeilijk is geweld en intimidatie thuis en op het werk uit de weg te gaan. ‘Maak maar eens de keuze tussen een slechte gezinssituatie en… armoede’. Vrouwenemancipatie vloekt met het kapitalistische systeem dat gebaseerd is op ongelijkheid, onderdrukking en uitbuiting. Met Campagne ROSA komen we dan ook op voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur, een minimumpensioen van 1500 euro per maand (netto), een collectieve arbeidsduurvermindering naar een 30-uren werkweek met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, significant meer sociale woningen etc.!

Ook na de Mars kwamen verschillende mensen uit België, Argentinië en Baskenland aan het woord, met sociale verenigende eisen, tegen alle vormen van discriminatie, geweld en intimidatie, en met verbindende eisen omtrent feminisme en het klimaat! We zijn bereid te strijden voor onze toekomst: een toekomst waarin het welzijn van miljarden mensen niet langer verworpen wordt voor de enorme winsten van een steeds kleiner wordende minderheid, maar waarin dit welzijn net centraal staat in de samenleving, in de politiek en in het productieproces!

Mars tegen seksisme - 8 maart 2019 - Gent


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.