Parentale Burn-out in Belgie

📰 de Morgen 18 maart: Veel Belgen zijn uitgeput door ouderschap.

Volgens een artikel in de Morgen lijdt één op de twaalf Belgische ouders aan een parentale burn-out. Dat is het hoogste aantal onder 42 landen, zo toont Belgisch onderzoek. Volgens het onderzoek zou dit cijfer zo hoog liggen door de “individualistische prestatiecultuur” in ons land. “ouderschap is hier ook een erg solitaire zaak. In andere culturen zorgen buren, dorpsgenoten en andere familieleden veel meer voor de kinderen. Dat beschermt blijkbaar enorm tegen burn-out.” Het risico op verwaarlozing en geweld stijgt ook opmerkelijk bij een parentale burn-out.

👉 Veel van deze taken van ouderschap en huishouden komen nog al te vaak op de schouders van vrouwen terecht. Het is een onbetaalde dubbele of derde shift die ze erbij draaien na hun werk. En dat overal in de wereld! Meer dan verschil tussen cultuur zijn de besparingen en de commercialisering van de openbare diensten verantwoordelijk voor deze erge situatie.

👉 Door jarenlange besparingen en privatiseringen in publieke diensten is het opvangsysteem voor ouders volledig uitgehold. Meer en meer taken worden terug doorgeschoven naar het gezin, zoals zorg voor zieke familieleden, kinderopvang, bijscholing,… want waarom publieke middelen voorzien voor iets dat buiten de werkuren gratis kan worden gedaan binnen het gezin❓

✊ Als het collectiever organiseren van het huishouden en de zorg voor kinderen nodig is om dit probleem te bestrijden zullen we moeten opkomen voor:

✅ sterke publieke diensten om het huishoudelijk werk van ouders en meer bepaald vrouwen te verlichten, o.a. betaalbare en toegankelijke kinderopvang;

✅ publieke investeringen in betaalbare woningen zodat gezinnen niet in te kleine dure appartementen moeten leven;

✅ publieke investeringen in onderwijs o.a. voor meer begeleiding voor leerlingen die het moeilijker hebben;

✅ een collectieve arbeidsduurvermindering met loonbehoud en met bijkomende aanwervingen zodat iedereen tijd heeft om te ontspannen

Instagram beelden


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.