Geschreven door Laura Fitzgerald - Membre de Socialist Party (section irlandaise du Comité pour une Internationale Ouvrière) et de ROSA Irlande :

Iers referendum – #RepealedThe8th : historische overwinning voor sociale vooruitgang

Iers referendum – #RepealedThe8th : historische overwinning voor sociale vooruitgang

Het Ierse referendum van 25 mei toonde een duidelijk resultaat: een grote meerderheid stemde voor het intrekken van het grondwettelijk verbod op abortus zoals vastgelegd in het 8ste Amendement op de Grondwet. Na een hevige campagne, waarin de tegenstanders van het...
Pleidooi voor socialistisch feminisme

Pleidooi voor socialistisch feminisme

In het licht van de opkomst van een nieuwe generatie die antwoorden zoekt op de vraag hoe seksisme te bestrijden, voert Laura Fitzgerald een pleidooi voor een socialistische feministische beweging. Deze tekst verscheen in de zomer van 2016 op Rosa.ie en nu voor het eerst in het Nederlands.