Vechten voor de emancipatie van vrouwen, ook in tijden van afzondering

In België en Frankrijk zijn bewustmakingscampagnes gestart om het noodtelefoonnummer voor zowel huiselijk geweld als geweld tegen kinderen te populariseren. Maar deze dienst bellen is vanwege de lockdown nog moeilijker dan gewoonlijk. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn geïsoleerd van de maatschappij, maar niet van hun agressor!

In China en Italië is met de lockdown een toename van geweld binnen het gezin vastgesteld. In België en Frankrijk zijn bewustmakingscampagnes gestart om het noodtelefoonnummer voor zowel huiselijk geweld als geweld tegen kinderen te populariseren. Maar deze dienst bellen is vanwege de lockdown nog moeilijker dan gewoonlijk. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn geïsoleerd van de maatschappij, maar niet van hun agressor!

Bovendien wordt het niet moeilijk, maar ronduit onmogelijk om weg te gaan, omdat de te weinige opvangcentra geen plaats kunnen bieden aan meer mensen, gezien de regels van de sociale afstand. Het is noodzakelijk om op korte termijn voldoende extra opvangplaatsen voor vrouwen, LGBTQI+-mensen en hun kinderen te voorzien door het opeisen van hotelkamers of vrijetijdscentra met compensatie op basis van bewezen behoeften, waarbij aparte ruimtes worden voorzien voor potentiële patiënten in quarantaine.

De sociale afzondering is ook een uitdaging voor eenoudergezinnen, die bijna een kwart van alle gezinnen in België uitmaken, waarvan 80% vrouwelijke gezinshoofden. Dit geldt des te meer wanneer zij onder de armoedegrens leven, wat voor de helft van hen het geval is. Ze zitten vaak opgesloten in een klein huis, waar ze moeten jongleren met kinderen en telewerken.

Het is noodzakelijk om alle gezinnen te ondersteunen tegen huiselijk geweld, maar ook tegen de psychologische risico’s die door het isolement worden vergroot (‘ouderlijke burnout’). Dit vereist de nodige financiële middelen.

Wij eisen :

  • De verplichting van gelijke beloning, ook in tijden van crisis!
  • De afschaffing van het statuut van samenwonende, de individualisering van sociale rechten en een verhoging van de kinderbijslag, zodat deze de kosten van de opvoeding van een kind echt dekt.
  • Het openen van voldoende extra opvangplaatsen voor vrouwen en hun kinderen of LGBTQI+-personen door het opeisen van hotelkamers of vrijetijdscentra, met compensatie op basis van bewezen behoeften, het voorzien in aparte ruimtes voor potentiële zieken in quarantaine, met het oog op een massaal plan om sociale woningen en echte opvangplaatsen te bouwen.
  • Voorstellen voor educatieve activiteiten voor kinderen die toegankelijk zijn voor alle gezinnen, niet alleen voor die met een snelle internetverbinding.

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.