Al 15 feminicides in 2021 – geweld tegen vrouwen is niet onvermijdelijk!

Dit jaar zijn in België, volgens de telling van de verenigingen die op dit gebied werkzaam zijn, ten minste 15 vrouwen het slachtoffer geworden van feminicide. Het weekend van 15 augustus was bijzonder zwaar, met een poging tot feminicide op een zwangere vrouw in Hoei en een dubbele feminicide in Gouvy.

In 2020 waren er minstens 24 slachtoffers van feminicide in ons land, in 2019 waren dat er eveneens 24, in 2018 minstens 38 en in 2017 minstens 42. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat in 2017 wereldwijd 87.000 vrouwen zijn vermoord, waarvan 58% door hun (ex-)partner of een familielid.

Feminicide is de moord op een vrouw, een meisje, wegens haar geslacht. De term beschrijft niet zozeer het geslacht van het slachtoffer als wel de beweegreden waarom zij werd vermoord, namelijk seksisme. Het is de meest brutale en zichtbare uiting van geweld tegen vrouwen. Het maakt deel uit van een breder geheel van geweld, van fysiek en/of verbaal misbruik tot seksueel misbruik, pesterijen, enz.

De nieuwe dynamiek van de vrouwenbeweging en de pandemie hebben de aandacht gevestigd op de omvang van dit geweld. Deze ‘schaduwpandemie’ is geen toeval, noch een individueel probleem, maar het gevolg van een klassensysteem dat berust op de logica van winst tot elke prijs en dat $seksisme nodig heeft om zichzelf in stand te houden.

De loonongelijkheid, de systematische objectivering van het lichaam van de vrouw, de alomtegenwoordigheid van gewelddadige pornografie, het gebrek aan degelijke seksuele voorlichting op school, de ontmanteling van de openbare diensten, de onzekerheid en de armoede houden een sfeer van seksisme en een gunstige context voor dit geweld in stand en ontwikkelen deze.

De echte emancipatie van de 99% van de bevolking en de strijd tegen gender-gerelateerd geweld hangen nauw samen met de strijd tegen het systeem dat de rijkste 1% in staat stelt bijna alle rijkdom te monopoliseren, en dat ons ertoe dwingt elkaar te bevechten voor de kruimels. Campagne ROSA verdedigt de noodzaak om de strijd tegen gendergerelateerd geweld te koppelen aan verzet tegen besparingen en het kapitalisme in het algemeen.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.