In actie. Solidariteit met de pro-keuze mobilisaties in de VS. My body, my choice!

Zaterdag protesteerden we aan de Amerikaanse ambassade in Brussel om het protest tegen de aanval op de abortusrechten in de VS te ondersteunen.

De oproep voor het protest kwam van Campagne ROSA, LSP/PSL en de Wereldvrouwenmars. Enkele tientallen militanten namen aan de actie deel, waaronder leden van SAP/Gauche Anticapitaliste. Hieronder de toespraak van Anja Deschoemacker van LSP en Campagne ROSA.

Begin deze maand lekte uit dat het Amerikaanse Hooggerechtshof Roe vs Wade wil verscheuren, de uitspraak uit 1973 die het voor regionale staten illegaal maakte om abortus te verbieden of te beperken.

In de VS zijn de afgelopen weken tienduizenden mensen de straat opgegaan – wij zijn hier om ons bij hun protest aan te sluiten. We willen dat iedereen onze strijdkreet hoort: ons lichaam, onze keuze!

Het Hooggerechtshof kan elk moment tussen nu en half juli een beslissing nemen. Als dit uitgelekte standpunt wordt aangenomen zullen vele staten Texas volgen, met 13 staten waar een totaal verbod zal worden ingesteld en tot 25 of 26 staten waar abortusrechten zwaar zullen worden beperkt.

Dit is een catastrofe, ontketend door de Trumpisten, maar niet bestreden door de Democraten. Biden’s belofte om Roe v Wade te codificeren – een 50 jaar oude Democratische belofte! – was zoals veel van zijn beloften: leeg!

Het laat opnieuw zien dat we alleen kunnen rekenen op onze eigen acties, onze eigen mobilisatie, onze eigen opbouw van een grassroots beweging – met een belofte om ons te blijven organiseren tot we gewonnen hebben!

Dat is hoe abortusrechten werden gewonnen in Ierland in 2018, in Zuid-Korea in 2019, in Argentinië in 2020, in Mexico in 2021, in Colombia in februari van dit jaar. Er is geen sprake van dat we zullen accepteren om 50 jaar terug te gaan in de geschiedenis in de VS!

Als dit gebeurt, zou het reactionaire regimes over de hele wereld aanmoedigen om het voorbeeld van de VS te volgen. ROSA en ISA zullen in en buiten de VS vechten om dit niet te laten gebeuren.

Vandaag is het de Pride. Roe versus Wade was gebaseerd op het grondwettelijke recht op privacy. Het was niet alleen een uitspraak die het recht op abortus garandeerde, maar vormde de basis voor een hele reeks rechten die te maken hebben met de lichamelijke autonomie van individuen, het recht om zelf te beslissen wat we met ons lichaam doen. Als zodanig was het ook de basis voor een hele reeks LGBTQIA-rechten die nu worden bedreigd.

We zitten hier dan ook samen in hetzelfde bootje. Alleen door samen te strijden tegen elke vorm van discriminatie en onderdrukking, voor het recht van iedereen op lichamelijke autonomie, voor het recht van iedereen op een fatsoenlijke levensstandaard om echte keuzevrijheid over ons leven en ons lichaam mogelijk te maken – alleen door dit te doen zullen we in staat zijn om deze reactionairen het hoofd te bieden.

Wij van ROSA International Socialist Feminists en International Socialist Alternative – LSP/PSL in België – rekenen niet op zogenaamde progressieve vleugels van de miljardairsklasse. Net als de Democraten in de VS bewijzen de Belgische liberalen, sociaaldemocraten en groenen graag lippendienst aan onze rechten, maar ze gaven de eis voor legale abortus tot 18 weken snel op voor een zetel in de regering. Deze geschiedenis heeft zich zo vaak herhaald dat elke verbazing hierover eigenlijk een teken van naïviteit is.

Wij steunen in de VS – en elders – het recht op lichamelijke autonomie van vrouwen en LGBTQIA-mensen – wij eisen toegang tot alle reproductieve rechten en Medicare voor iedereen om dat recht voor iedereen te verwezenlijken en niet alleen voor degenen die het kunnen betalen. We eisen gratis kinderopvang en onderwijs van hoge kwaliteit, openbaar gefinancierd, zodat het krijgen van kinderen ons niet armer maakt.

Wij zullen voor dit alles vechten en wij hopen dat u zich bij ons aansluit in die strijd. Maar de situatie in de VS laat zien hoe progressieve wetten en rechten die gewonnen zijn door de intense massale strijd van het verleden teruggedraaid kunnen worden zolang de controle over de staat en de economie in handen blijft van de klasse van de superrijken, de burgerlijke klasse.

ROSA en ISA zijn daarom in voor de langere strijd, de strijd om het kapitalistische systeem uit de weg te ruimen dat van A tot Z gebaseerd is op ongelijkheid, gebouwd op kolonialisme, slavernij en imperialisme, gebouwd op strikte geslachtsnormen in functie van het maken van winst, gebouwd op verdeling van de onderdrukte en uitgebuite massa van de wereldbevolking, de arbeiders en de armen.

Doe met ons mee in de strijd tegen deze nieuwe aanval op de rechten van vrouwen en LGBTQIA personen. En organiseer samen met ons een strijd voor een werkelijk vrije wereld, waarin seksisme, racisme, LGBTQIA-fobie, nationale en religieuze onderdrukking tot het verleden behoren.

 


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.