Voer mee actie in Berlijn voor het recht op abortus wereldwijd

In september komen jaarlijks anti-abortus krachten uit heel Europa samen in Berlijn. Het is belangrijk dat die mobilisatie met actie beantwoord wordt. Zeker in een context van brutale aanvallen door rechts op het recht op abortus, LGBTQIA+ rechten en de feministische beweging.

Kom daarom op 17/9 mee actie voeren voor abortus met ROSA in Berlijn.

Internationale solidariteit voor het recht op abortus!

Na jaren van toegenomen feministische strijd, zet rechts de tegenaanval in. De terugtrekking van Roe v Wade in de VS is één van de belangrijkste uitingen hiervan. 40 miljoen mensen die zwanger kunnen worden, hadden van één dag op de andere geen recht meer op abortus. Ook LGBTQIA+ personen zijn in gevaar. De aanval op het recht op abortus maakt deel uit van een hele reeks aanvallen, zoals de don’t say gay bill in Florida. Het hooggerechtshof stelt nu ook al openlijk het same-sex huwelijk in vraag.

In China is het recht op abortus volledig teruggedraaid. Tot enkele jaren geleden werden mensen gedwongen een abortus uit te voeren in het kader van de één-kind-politiek. Nu weigert de Chinese staat toegang tot abortus omdat er een tekort dreigt aan arbeidskrachten. Mensen uit minderheidsgroepen worden wel nog verplicht abortussen te ondergaan.

Feministische beweging onder vuur

De aanvallen op abortusrechten zijn een inspiratie voor rechts wereldwijd. Toen Polen in 2020 het recht op abortus zo goed als volledig afschafte, keurden Europese landen dat sterk af. Nu heeft de Poolse staat in de VS een machtige bondgenoot.

De terugtrekking van het recht op abortus in de VS geeft extreemrechts wereldwijd het vertrouwen om de aanval op abortus in te zetten. In Gent rolde een extreemrechtse groep een banner uit met de boodschap: ‘Pray and act against the sin of abortion’. De tegenactie van Casa Rosa mobiliseerde 100 mensen die hen duidelijk maakten dat zij niet akkoord gaan met hun boodschap. My body, my choice! Het zijn exact dit soort acties die nodig zijn om de ruimte voor rechts te verkleinen.  Als extreemrechts een groter zelfvertrouwen heeft, stijgt het geweld ten opzichte van iedereen die onderdrukt en uitgebuit is. Elke mobilisatie van extreemrechts moet met actie beantwoord worden, we laten ons niet het zwijgen opleggen! Actief verzet is nodig.

If we fight, we can win

We kunnen niet rekenen op het politieke establishment, noch op de rechtbanken om vrouwenrechten te bekomen en te beschermen. Dat is ook niet de manier waarop Roe v Wade afgedwongen is. Jarenlange massale actie in de straat om de zaak op de agenda te houden, georganiseerde burgerlijke ongehoorzaamheid die veilige abortus organiseerde, het sluiten van bondgenootschappen met andere bewegingen en zeker met de arbeidersbeweging … dwongen het establishment in de VS er destijds toe dit recht te erkennen. De manier waarop Roe v. Wade in werking was, toont dat elke overwinning, zeker zo’n beperkte zoals Roe v. Wade die geen echte wet was, onder het kapitalisme tijdelijk is.

Dit is ook het soort actie, een massastrijd van vrouwen, LGBTQIA+ personen en werkenden, dat in de laatste jaren overwinningen afdwong in Ierland – een strijd waarin onze de socialistisch feministische campagne ROSA een sleutelrol speelde – en in meerdere Latijns-Amerikaanse landen.
Spontane woede-uitbarstingen zullen niet volstaan om rechts tegen te houden. De uitbouw van een massale georganiseerde beweging is cruciaal.

Doe mee met de tegenbetoging in Berlijn

Ga daarom met ROSA International en International Socialist Alternative naar Berlijn tijdens het weekend van 17 en 18 september. Op 17 september nemen we deel aan een betoging tegen de anti-abortus groepen die op dat moment daar bijeenkomen. We bouwen een socialistisch feministisch blok in die betoging voor het recht op abortus en een echte keuze. ROSA international organiseert na die betoging een meeting met verschillende internationale activisten. Gedurende het weekend zijn er ook verschillende ontmoetingsmomenten met ROSA activisten uit Engeland, Wales, Schotland, Ierland, Duitsland, Oostenrijk,…

Praktische informatie

We nemen samen de flixbus naar Berlijn. Heenreis op 16 september, terugreis op 18 september.

In Berlijn overnachten we in een jeugdherberg.

De richtprijs voor vervoer en slaapplaats is 150 euro. We communiceren zo snel mogelijk een exacte prijs.

Steun onze mobilisatie naar Berlijn

Om iedereen die dat wil de kans te geven naar Berlijn te gaan en om verder pro-choice acties te kunnen organiseren, doen we een oproep tot financiële donaties. Alle beetjes helpen: met €5 kunnen we een nieuwe vlag kopen; met €40 kunnen we één rit met de bus betalen voor wie daar zelf de middelen niet toe heeft; met €100 kunnen we de huur voor de zaal waar we onze meeting houden betalen;…

Elke gift, klein of groot, is van belang om van de actie in Berlijn een succes te maken.

Wil jij meedoen en/of ROSA financieel steunen? Vul dan dit google formulier in.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.