25 November: Stop seksistisch en LGBTQI+foob geweld

Acties in het kader van de internationale dag tegen geweld op vrouwen. Ondanks de gezondheidscrisis is niets doen geen optie: alomtegenwoordig seksisme is een gevaar dat net zo reëel is als COVID-19. Wij vinden het cruciaal om actie te voeren tegen geweld op vrouwen en op LGBTQI+mensen. De veiligheid van activisten is cruciaal en daarom hangt de vorm van actie af ​​van de gezondheidssituatie.

Seksisme bestaat op veel manieren. Feminicides, fysiek en seksueel geweld – waar meer dan een derde van de vrouwen en meer dan de helft van de LGBTQI+mensen in België tijdens hun leven mee te maken krijgen (WHO-cijfers). Ongepast gedrag en opmerkingen,  maar ook economisch geweld door een oververtegenwoordiging van vrouwen en LGBTQI+mensen in onzekere situaties.

Door de gezondheidscrisis en de lockdown werd er eindelijk meer aandacht gegeven aan wat er in de besloten kring van het huis gebeurt. De hulpoproepen voor huiselijk geweld zijn verdrievoudigd tijdens de lockdown!

Pesterijen in de openbare ruimte zijn nog steeds even frequent. Vrouwen worden (anno 2020!) nog regelmatig de toegang tot lessen ontzegd omwille van hun kledij, omdat “het hun klasgenoten en hun mannelijke leraren van streek zou kunnen brengen”. Kleding wordt ook gebruikt om ​​seksistisch gedrag – aanranding of zelfs verkrachting – te rechtvaardigen: “in die outfit kon ze niet anders dan instemmen”.

De “onzichtbare” werknemers in de essentiële sectoren (zorg, distributie, schoonmaak … ) – waar vrouwen in de meerderheid zijn – werden plots zichtbaar. Nu maakt men van hen heldinnen. In realiteit ondergaan ze onzekere arbeidsomstandigheden: deeltijds en tijdelijk werk, onbetaald overwerk, een verhoogd gezondheidsrisico en een uurloon dat vaak lager is dan €14/u bruto.

Onzekerheid maakt ons kwetsbaarder voor andere vormen van geweld. Hoe kun je pesterijen op het werk aan de kaak stellen als je bang bent je job te verliezen en je geen alternatief hebt (werkloosheid, andere job)? Hoe gaan we weg uit een gewelddadige gezinssituatie als ons inkomen onvoldoende is om alleen te wonen? Individueel is het moeilijk om te reageren; samen staan we sterker!

Het hele systeem is schuldig.

Dat onze lichamen verkoopsobjecten zijn geworden, dat er lage lonen zijn, dat er racisme, seksisme en LGBTQI+fobie is, komt maar één groep van de bevolking ten goede: degenen die de macht hebben, de ultrarijken. Zij zagen hun fortuin met 28% toenemen tijdens de gezondheidscrisis. Om die pandemie te te stoppen, is “opvoeding” onvoldoende. Het probleem is structureel, het hele systeem moet weg!

We eisen kwaliteitsvol onderwijs, maar ook betere ondersteuning van slachtoffers. Stop de objectivering van onze lichamen: die dient enkel om winst te maken. Dat alles moet gecombineerd worden met de eis voor economische onafhankelijkheid waarmee we gewelddadige situaties echt kunnen ontvluchten, zodat we echte keuzes te kunnen maken in ons leven.

 

Geplande acties (met respect voor de coronamaatregelingen)

Deze lijst wordt regelmatig geüpdated en informatie toegevoegd (laatste update 20/11/2020).

Bouw samen met ons aan deze actiedag

Organiseer ook een actie tegen geweld op vrouwen en LGBTQI+personen. Meer info klik hier

 • Denk je dat het de hoogste tijd is om een ​​einde te maken aan gendergerelateerd geweld en LGBTQI+fobie, in al zijn vormen?
 • Om de strijd tegen seksisme te koppelen aan de strijd tegen andere vormen van discriminatie zoals racisme?
 • Wil je strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en LGBTQI+mensen combineren met die tegen het asociale beleid en de besparingen?
 • Denk je ook dat feminisme niet een strijd is van vrouwen tegen mannen, maar van samen te vechten tegen de rijke elite van deze wereld?
 • Wil je de wortel van het probleem aanpakken, nl. het kapitalisme? Een systeem gebaseerd op ongelijkheid, waarin een kleine minderheid van de ultra rijken rijker wordt op onze rug?
 • Wil je deelnemen aan de organisatie van een actie of een andere actievoorstellen in je school, je wijk, je stad rond 25 november, internationale dag tegen geweld tegen vrouwen? Neem contact op met ons!

 

Eisen die Campagne ROSA naar voor zet

Mijn lichaam, mijn keuze 

 • Stop de verkrachtingscultuur. Voor het recht om je te kleden zoals je zelf wenst.
 • Stop de commercialisering van onze lichamen.
 • Voor seksuele voorlichting die ingaat op begrippen als toestemming, gender, seksuele geaardheid, enz.
 • Voor een volledige decriminalisering van abortus en gratis hoogwaardige anticonceptie.

Voor een beleid dat ons een keuze biedt

 • Meer publieke financiering voor opvanghuizen voor slachtoffers van geweld (vrouwen, gezinnen, LGBTQI+mensen), in sociale huisvesting, in de sociale sector, in onderwijs, in openbaar vervoer …
 • Voor een inkomen waarmee we financieel onafhankelijk kunnen zijn: een uurloon van min. €14 bruto, een maandelijks pensioen van min. € 1.500 netto ongeacht loopbaan, alle uitkeringen boven de armoedegrens.
 • Solidariteit met vrouwen zonder papieren: regularisatie voor iedereen.

De emancipatie van vrouwen vereist een samenleving die gebaseerd is op het voorzien in de noden van iedereen. Dat kan enkel in een socialistische maatschappij!

 

Oproep tot giften: Zorg ervoor dat Campagne ROSA een drijvende rol voor actie kan blijven spelen. 

Neem contact met ons

 • Neem contact met ons voor een discussiemoment: contact@campagneROSA.be of au 0490 43 12 95
 • Donderdag 29 oktober online Worshop: Internationale Actiedag tegen Geweld op Vrouwen voorbereiden. Wil jij ook een actie organiseren op 25 november? Doe dan mee aan deze workshop. Door jou verzonden een paar seconden geleden Wil jij ook een actie organiseren op 25 november, de Internationale Actiedag tegen Geweld op Vrouwen? Doe dan mee aan deze workshop. Meer info.
 • Dinsdag 10 november van 19 tot 21 uur online meeting: Hoe ons organiseren tegen seksisme en seksistisch geweld ? Meeting met Campagne ROSA. Meer info. Zoomlink van de vergadering: https://us02web.zoom.us/j/86269006477


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.