Maatregelen van Maggie De Block zijn niet in het belang van vrouwen !

De afgelopen maanden ging Maggie De Block in de aanval tegen zwangere vrouwen en jonge moeders. Na de pilootprojecten om de hospitalisatieperiode na een bevalling tot 48 uur te beperken, wil De Block nu dat vrouwen minder snel stoppen met werken als ze zwanger zijn.

Met de besparingsgolf is dit niet verwonderlijk. Wel schokkend is dat dit voorgesteld wordt als ‘vooruitgang’ voor vrouwen en zelfs als moderne feministische maatregelen.

Zwangere vrouwen langer laten werken ‘in hun belang’?

De Block stelt dat zwangere vrouwen langer kunnen werken omdat zwangerschap geen ziekte is. “In deze periode ontvangen ze een ziekte-uitkering en geen loon. Dit kost de sociale zekerheid geld. En vrouwen verdienen minder en kunnen promotie missen. Dat is niet positief voor hen.”1 Ze stelt voor om werkenden meer ‘keuze’ te geven om te blijven werken zolang de gezondheid het toelaat.

Zwangerschap is geen ziekte, maar dat wil niet zeggen dat het geen fysieke toestand is die bijzondere aandacht en bescherming vereist. Heel wat functies zijn gevaarlijk voor de zwangerschap van vrouwen. Hen de ‘keuze’ aanbieden om langer te werken, gaat voorbij aan de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers kunnen druk zetten om langer op post te blijven.

Als Maggie De Block het leven van zwangere en andere vrouwen echt wil verbeteren, kan ze beter opkomen voor een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en zonder verhoging van de werkdruk.

Om discriminatie bij aanwerving van jonge vrouwen wegens het ‘risico’ op zwangerschap tegen te gaan, moet het vaderschapsverlof uitgebreid worden tot de duur van het moederschapsverlof. Dat zou pas een moderne maatregel zijn die jonge vaders toelaat om hun rol in het huishouden te spelen.

Minder middelen voor kraamafdelingen is niet modern

Aanhoudende tekorten in de zorgsector leiden tot een schrijnend gebrek aan personeel en tekort aan materiële middelen (bedden, aangepaste kamers, …). Het leidt tot het sluiten van diensten, zoals de kraamafdeling in Nijvel of de spoeddienst in Tubeke in 2016. Tegen deze achtergrond wordt druk gezet om de duur van een ziekenhuisverblijf zoveel mogelijk te beperken.

Er is al langer druk om de verblijfsduur na een zwangerschap te beperken2. Na eerdere maatregelen komt De Block nu met pilootprojecten waarbij bevallen vrouwen maximaal twee dagen in het ziekenhuis blijven. De minister stelt dat bevallen natuurlijk is en niet moet gemedicaliseerd worden. In onder meer Nederland is thuisbevallen sterk ingeburgerd.

Het klopt dat vrouwen zich vaak niet goed voelen bij de behandeling in het ziekenhuis waar ze soms als kinderen of nog als objecten behandeld worden3. Er zijn soms overbodige medische handelingen die enkel tot doel hebben om de duur van de bevalling te beperken. Het leidt tot een tendens om steeds meer thuis te bevallen.

Minder middelen voor kraamafdelingen is daar geen antwoord op. Om ervoor te zorgen dat elke vrouw zonder stress, met de nodige professionele begeleiding en zonder tijdsdruk kan bevallen, zijn er meer middelen nodig voor de kraamafdelingen maar ook voor de zorg voor en vooral na de bevalling.

Een bevalling kost gemiddeld tussen 135 en 960 euro. Een jonge moeder die ervoor ‘kiest’ om een dag langer in de kraamafdeling te blijven, zou hiervoor 367 euro per dag extra moeten betalen4. Begeleiding op de derde dag is nochtans belangrijk: het is de dag waarop kan vastgesteld worden of het kind voldoende gewicht maakt en het is ook de dag waarop de moeder geconfronteerd wordt met sterke hormonale veranderingen5.

Zwangere vrouwen en jonge moeders beschermen tegen besparingen

Maggie De Block stelt het voor als een ‘keuze’ voor vrouwen, maar het gaat erom dat vrouwen langer blijven werken en sneller uit het ziekenhuis verdwijnen na een bevalling. Het is onderdeel van een besparingsbeleid op de kap van zwangere vrouwen en jonge moeders.

Daar tegenover is er nood aan meer publieke middelen voor ziekenhuizen, kraamafdelingen en de volledige zorgsector. Als onderdeel daarvan moet de arbeidsweek drastisch ingekort worden zodat vrouwen effectief meer keuzes kunnen maken.

Voetnoten

1 RTBF, Maggie De Block: “Les femmes enceintes doivent pouvoir travailler plus longtemps”, 25.11.2017. https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_maggie-de-block-les-femmes-enceintes-doivent-pouvoir-travailler-plus-longtemps?id=9772429

2 Le Ligueur, “Pas d’économies sur la maternité”, 31.03.2015. https://www.laligue.be/leligueur/articles/pas-d-economies-sur-la-maternite

3 Le Soir + (Elodie Blogie), L’accouchement est parfois vécu comme un viol, 01.02.2018
http://plus.lesoir.be/137516/article/2018-02-01/laccouchement-est-parfois-vecu-comme-un-viol

4 Le Ligueur, “Pas d’économies sur la maternité”, 31.03.2015. https://www.laligue.be/leligueur/articles/pas-d-economies-sur-la-maternite

5 Axelle, “Réduction du séjour en maternité : un bilan alarmant”, jan.-fév. 2017, http://www.axellemag.be/sejour-maternite-bilan/


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.