Personeel van Google houdt walk-out tegen seksueel misbruik

#MeToo heeft ook de technologiewereld bereikt. Honderden, mogelijk zelfs duizenden, werknemers van Google namen onder leiding van vrouwelijke collega’s het initiatief voor een historische walk-out op 1 november, om 11u10 exact.

Het protest werd aangevuurd door een artikel van de New York Times van 25 oktober waarin stond dat Google “stelselmatig toeliet dat toplui die beschuldigd werden van seksueel wangedrag het bedrijf verlieten met hoge ontslagpremies.”

Door een personeelslid van Google uit San Francisco

Het personeel begon zich te organiseren om de top van het bedrijf te laten weten dat het dit gedrag niet aanvaardt. De werknemers willen structurele maatregelen om een einde te maken aan discriminatie en het lastigvallen van vrouwelijke collega’s.

Strijd gaat viraal

Het personeel begon zich maandag te organiseren na het artikel van de NY Times. Vanaf woensdagochtend sloten 1500 personeelsleden zich aan op een emailgroep om de walk-out te bespreken en te organiseren. Pamfletten en affiches voor de actie werden verspreid in verschillende kantoren doorheen het land en zelfs internationaal. Bij het verspreiden van affiches in de kantoren begonnen collega’s met elkaar te spreken om het werk te verdelen om zo snel mogelijk zo veel mogelijk affiches op te hangen. Collega’s begonnen elkaar berichtjes te sturen over de laatste ontwikkelingen, het nieuws te verspreiden en elkaar aan te moedigen om mee te doen aan de walk-out.

Tegen de middag was het nog het enige onderwerp van gesprek.

Het personeel begon zijn profielfoto’s aan te passen om de walk-out te ondersteunen. Er kwamen automatische antwoorden die zouden verstuurd worden als reactie op elke email die aankwam tijdens de walk-out. Er waren ook discussies over hoe de strijd na de actie zou doorgaan. Een werknemer veranderde de default desktop achtergrond van duizenden machines in het bedrijf om het nieuws van de walk-out kenbaar te maken. Een andere werknemer plaatste het op de voorpagina van het intranet van het bedrijf zodat iedereen het kon zien.

Dit alles werd gedaan zonder ‘toestemming’ te vragen of zonder na te gaan bij het management of het mocht. Er is een onderliggende sfeer van bereidheid tot strijd en van organisatie los van het management. Deze actie zorgde ervoor dat het personeel een uitlaatklep had. Er stonden lokale voortrekkers op om de walk-out te organiseren in 31 kantoren. Er namen steeds meer internationale kantoren mee: Zurich, Toronto, Syndey, Londen, Dublin, Munchen, Tokyo, … In de VS waren walk-outs in onder meer New York City, San Francisco, Chicago, Mountain View, LA, Seattle, Boulder, Pittsburgh, …

Eisen

De werknemers kwamen samen rond een reeks eisen die voorgelegd worden aan de top van Google. Ze eisen het einde van gedwongen arbitrage bij klachten, een transparant proces om seksueel misbruik te rapporteren, het recht voor elke werknemer om een derde naar eigen keuze mee te brengen bij een klacht rond misbruik. Het personeel wil ook dat het management de loongegevens vrijgeeft op basis van gender en etnische afkomst. De Google-werknemers spreken zich niet alleen uit tegen seksueel misbruik op de werkvloer, ze eisen ook gelijk loon voor gelijk werk en het einde van een loonkloof op basis van gender en afkomst.

Een internationale walk-out tegen seksueel misbruik in het bekendste technologiebedrijf ter wereld is een uitdrukking van de groei van de vrouwenbeweging die zich verzet tegen seksueel misbruik zoals dit onder de hashtag #MeToo bekend raakte. Het personeel van Google volgt die van McDonald’s die op 18 september in 10 steden op straat kwamen en het bedrijf verplichtten om iets te doen tegen seksueel misbruik op de werkvloer.

We zien een van de eerste concrete stappen naar zelforganisatie op de werkvloer onder technologiepersoneel. De miljardairs die deze bedrijven bezitten zullen er alles aan doen om deze beweging te stoppen. Mogelijk zullen ze wat kruimels toegeven. Het is belangrijk dat het personeel georganiseerd en verenigd blijft rond gezamenlijke eisen. Deze beweging begint al breder te worden inzake eisen, en er zijn de eerste pogingen om werknemers en onderaannemers bijeen te brengen. Wellicht zal de volgende stap bestaan uit het maken van economische eisen. Opdat het Google-personeel overwinningen kan boeken, is er nood aan een vorm van permanente organisatie, los van het management, om democratisch vorm te geven aan deze beweging, niet zoals vorige generaties werkenden dit deden toen ze nieuwe sectoren in de vakbond betrokken.

  • Steun het personeel van Google!
  • Stop seksueel misbruik op onze werkplaatsen!
  • Geen vergeldingsacties tegen stakers!

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.