ACTIE Stop seksueel geweld en discriminatie !

Een jaar geleden, 12 mei 2020, herdachten we Julie van Espen. Nu, nog een jaar later merken we dat feminicide nog steeds een actueel thema is.

In 2021 zitten we vandaag al aan het 13e slachtoffer van feminicide in België.

In tijden van corona blijft dit ook een zeer actueel thema. Slachtoffers moeten dankzij lockdowns en de beperkingen op sociaal contact vaak 24 op 24 verplicht met de dader samenleven. Door de zwakke arbeidsmarkt en de beperkte bescherming van de slachtoffers en door de moeilijkheid om degelijke en betaalbare huisvestingen te vinden, is het voor veel vrouwen moeilijk om financiële onafhankelijkheid te verkrijgen. Met alle gevolgen vandien. Maar ook voor de Coronaperiode was de situatie omtrent geweld op vrouwen – thuis, op het werk of op straat – al heel moeilijk en gevaarlijk.

De cijfers liegen er niet om:

  • 30% van de Belgische vrouwen ouder dan 15 jaar kreeg afgelopen jaar te maken met seksuele intimidatie.
  • Elk jaar zijn er tienduizenden verkrachtingen.
  • Slechts 10% van de slachtoffers doet aangifte. Dit is ongeveer 8 per dag, terwijl er gemiddeld 80 verkrachtingen per dag zijn. Stigmatisering, alomtegenwoordig seksisme, victim blaming, het gevoel dat er toch niets gedaan zal worden met de klacht (tekort aan ‘bewijs’, algemene behandeling van klachten binnen politie en justitie) dragen bij aan dit lage cijfer.
  • Bij LGBTQI+ personen maken 1 op de 5 jongens en 2 op de 5 meisjes seksueel grensoverschrijdend gedrag mee voor de leeftijd van 18 jaar. Ook kinderen, mensen met een psychische en/of fysieke beperking en mensen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de cijfers.

Concrete oplossingen zijn nodig ! – TIJD VOOR VERANDERING !

We komen op straat :
📍 Voor een betere erkenning van de emotionele en fysieke impact van seksueel geweld door justitie en de rest van de maatschappij!
📍 Voor een publieke herfinanciering van de sociale sector om correcte begeleiding aan te kunnen bieden aan slachtoffers van geweld en discriminatie, maar ook om effectief aan preventie en bewustwording te doen.
📍 Voor publieke investeringen om opvanghuizen te openen voor mensen die ze nodig hebben, zowel vrouwen en gezinnen als bijvoorbeeld LGTBQI+ personen (slachtoffers van geweld).
📍 Voor degelijke jobs en woningen zodat niemand noodzakelijk in een precaire of gevaarlijke situatie moet blijven zitten.
📍 Voor een grotere inzet op gebied van preventie en sensibilisering.
📍 Voor een publieke herfinanciering van onderwijs om meer bepaald seksuele en affectieve opvoeding te kunnen garanderen zodat jongeren zich niet uitsluitend tot het internet en porno richten.
📍 Voor een degelijke en respectvolle opvolging van klachtneerleggingen alsook een correcte en doeltreffende strafmaat voor daders! (Cf. Inclusief dadertherapie om hervallen tegen te gaan)
📍 Voor de opleiding van terreinwerkers (lokale politie, opvoeders, bus- en treinbegeleiders, medisch personeel, …) rond preventie en beheer van agressie en dagelijks seksisme.

Maak van de BESTRIJDING VAN SEKSISME EEN PRIORITEIT !

Zolang we leven in een samenleving die vrouwen objectiveert en uitbuit, leven we in een samenleving die seksueel geweld in de hand werkt. Stop het gebruik van onze lichamen als voorwerpen om de winsten van bedrijven te verhogen. Stop de banalisering van geweld op vrouwen in de media (reclame, porno, series, …). Voor het gebruik van publieke de ruimte voor sociale doeleinden (preventie, cultuur, …) in plaats van reclame/commercialisering.

Actie en strijd zijn nodig ! – Doe mee !!!

Kom samen met ons, gewapend met deze eisen, actie voeren op donderdag 12 mei! We organiseren een die-in, in solidariteit met alle slachtoffers. Laat deze actie niet enkel symbolische steunbetuigingen van politici uitlokken, maar ook effectief een positieve beweging zijn naar een verandering in ons maatschappelijk welzijn!

AFSPRAAK: 12 mei, 19.30, Ladeuzeplein (de actie zal doorgaan met respect voor de covid maatregelen)


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.