Staking tegen onhoudbare werkdruk en voor respect: interview met een delegee.