De vernieuwde vrouwenbeweging en de coronapandemie hebben seksistisch geweld in de aandacht gebracht. Seksistisch geweld omvat onder meer vrouwenmoord, fysiek en/of verbaal geweld en seksueel geweld. Seksisme toont zich echter ook in meer ‘subtiele’ vormen van geweld en discriminatie.