“Overal ter wereld strijden vrouwen tegen geweld, discriminatie en onderdrukking. Overal verzetten we ons tegen de seksistische en kapitalistische samenleving die ons aanvalt en ons een ondergeschikte positie opdringt. Afgelopen jaren werden de aanvallen maar ook de strijd intensiever als gevolg van de economische crisis die in 2008 begon en die leidde tot enorme besparingen en een inperking van onze rechten. Dit beleid maakt het leven van de arbeidsklasse moeilijker en dat raakt vrouwen des te harder.