De invloed van verschillende vormen van identiteitspolitiek is een groeiend kenmerk in sociale bewegingen en bewegingen tegen onderdrukking over de hele wereld.