Strijd voor gelijkheid nog steeds nodig! Fight for Pride

Vijftig jaar na de Stonewall-opstanden (New York) die het begin vormden van massaprotesten voor LGBTQI+rechten, is strijd nog steeds nodig.

De grote betogingen voor vrouwenrechten op 8 maart, het indrukwekkende jongerenprotest voor het klimaat, de vakbondsacties en de afkeer tegenover de heersende politieke partijen, vormen een gunstige context voor nieuwe mobilisaties voor LGBTQI+welzijn.

Neem deel aan onze strijdbare delegatie in de Pride op 18 mei!

De slogan ‘Fight for Pride’ is geen nostalgie naar de jaren 1960 en 1970. Het is een noodzaak. Extreemrechts en populistisch rechts dreigen te scoren in de Europese verkiezingen. Zij richten zich tegen allerhande rechten die voorheen ‘verworven’ leken en stellen op verwerpelijke wijze systematisch migranten verantwoordelijk voor alle problemen in de samenleving, inclusief seksisme en LGBTQI+fobie.

De Pride optocht is in eerste instantie een feest en een belangrijke gelegenheid om de zichtbaarheid van LGBTQI+mensen te verbeteren. Het is ook een goed moment om na te denken over wat veranderd is, wat niet, en vooral: hoe we de boordnodige veranderingen kunnen bereiken.

In België is er wettelijke gelijkheid, inclusief wetten tegen discriminatie! Maar dit volstaat niet om echte gelijkheid in de praktijk te realiseren. LGBTQI+personen worden in toenemende mate geconfronteerd met geweld en onzekerheid. In Vlaanderen onderneemt gemiddeld 40% van de trans*personen een zelfdodingspoging, 40% van de LGBTQI+scholieren voelt zich niet veilig op school! In een context van enorme tekorten op vlak van huisvesting en degelijke jobs, zal discriminatie altijd welig tieren, ondanks het wettelijke verbod erop. Ook de afwezigheid van opvang, sensibilisering en structurele middelen voor LGBTQI+organisaties, maakt reële gelijkheid onmogelijk.

Laten we samen opkomen voor:

·        Meer opvangcentra voor LGBTQI+personen en iedereen die daar nood aan heeft

·        Meer publieke middelen voor sociale diensten en begeleiding voor LGBTQI+personen en hun omgeving

·        Massale publieke investeringen in onderwijs om o.a. degelijke seksuele opvoeding die niet heteronormatief is en discussie over kwesties als gender en wederzijdse toestemming, mogelijk te maken

·        Sensibiliseringcampagnes die verder gaan dan regenboogvlaggen

·        Voldoende en degelijke sociale huisvestingen

·        Degelijke en toegankelijke zorg en openbare diensten

·        Voldoende en degelijke jobs om discriminatie bij sollicitaties tegen te gaan

Breken met het kapitalisme

Het besparingsbeleid moet stoppen! Een regering die de belangen van de superrijken verdedigt in plaats van het welzijn van LGBTQI+personen, als onderdeel van de werkende bevolking en hun families, zo’n regering is mee verantwoordelijkheid voor de toename van geweld en discriminatie. Om efficiënt te zijn, vereist de strijd tegen één vorm van discriminatie, strijd tegen alle vormen van discriminatie. Tegenover hun verdeel-en-heerstactieken plaatsen wij eenheid voor een sterke strijd!

Het is noodzakelijk om samen het systeem aan te pakken dat aan de basis ligt van onderdrukking: het kapitalisme. De vernietigende winsthonger van de 1% is onverenigbaar met het voorzien in onze noden, de meerderheid van de bevolking die net deze winsten mogelijk maakt. Alleen een volledig andere samenleving gebaseerd op gelijkheid en solidariteit, waarin geen mens een ander kan onderdrukken, discrimineren en uitbuiten, kan komaf maken met LGBTQI+fobie. Daarom komen we op straat voor een democratisch socialistische samenleving waarin de belangen van de meerderheid van de bevolking centraal staan.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.