Historische staking voor gelijk loon in Glasgow

Gisteren en vandaag is er een historische staking voor gelijk loon in Glasgow.

Meer dan 8.000 vrouwelijke personeelsleden met lage lonen leggen het werk neer in de stadsdiensten. Het gemeentebestuur, geleid door de Scottish National Party (SNP), dreigde met sancties tegen stakende afvalophalers waarop het voltallige personeel van de afvalophaling in staking ging. Directe aanleiding voor de staking voor gelijk loon is een gerechtelijke uitspraak die stelt dat de ongelijke lonen voor mannen en vrouwen in Glasgow niet kunnen. Er volgden heel wat onderhandelingen om tot gelijke lonen te komen, maar dit leverde nog niets op. Hierop werd een tweedaagse staking uitgeroepen met gisteren ook een grote betoging. Hieronder het pamflet van de Socialist Party Scotland, onze zusterpartij, in deze staking.

Vrouwelijke arbeiders schrijven geschiedenis met massale staking voor gelijk loon

Vrouwelijke arbeiders, en al wie deelneemt aan de staking voor gelijke lonen in Glasgow, schrijven geschiedenis met hun staking op 23 en 24 oktober. Het is de grootste staking voor gelijke lonen sedert de heldhaftige strijd bij Ford Dagenham die leidde tot de wet op de gelijke lonen van 1970.

Meer dan 8.000 laagbetaalde personeelsleden die georganiseerd zijn in de vakbonden Unison en GMB gaan over tot een moedige syndicale actie waarbij scholen en gemeentediensten doorheen de stad platgelegd worden.

Het personeel wordt gesteund door hun gezinnen, de gebruikers van de diensten en de werkende klasse doorheen Glasgow, Schotland en daarbuiten. De Socialist Party Scotland is 100% solidair en steunt de staking.

Als het gemeentebestuur van de SNP na deze tweedaagse staking niet toegeeft, zullen de leidingen van Unison en GMB wel moeten overgaan tot verdere stakingsactie.

Dit gemeentebestuur moet begrijpen dat dit conflict enkel kan beëindigd worden indien de lonen voortaan effectief gelijkgeschakeld worden en indien 13.000 personeelsleden en gepensioneerden krijgen wat ze de afgelopen 12 jaar hadden moeten krijgen: lonen en pensioenen die voldoen aan de gelijkheidstoets.

SNP met de billen bloot

Na de aankondiging van de staking kwamen SNP-kopstuk Susan Aitken en andere verantwoordelijken van het gemeentebestuur in de media met antivakbondspraat waarmee ze de bevolking willen misleiden.

Zo is er de paternalistische suggestie dat de vakbonden de vrouwen politiek gemanipuleerd hebben terwijl ze niet weten waarom ze staken. Nochtans waren er druk bijgewoonde vergaderingen waarop honderden personeelsleden over de te volgen strategie discussieerden. De brede betrokkenheid blijkt ook uit de massale stakersposten en betogingen in Glasgow.

De stakers en hun vakbonden zijn duidelijk: de opeenvolgende gemeentebesturen – of het nu om de rechtse Blairisten van Labour ging of nu om de SNP – zijn verantwoordelijk voor het schandaal dat gelijke lonen ontzegd worden.

Socialistische leiding

Bij Unison in de stad Glasgow is er een socialistische leiding waarin militanten van de Socialist Party Scotland een belangrijke rol spelen. Deze vakbond heeft ook tegen het vorige bestuur onder Labour tal van stakingen georganiseerd.

Aitken en het stadsbestuur beweren dat ze al het mogelijke doen en dat de “stakingen niet zullen leiden tot een snellere onderhandelde oplossing.” Wij spraken met stakers in de gemeentelijke zorgsector die daarop antwoordden: “Na tien maanden en 21 bijeenkomsten van de vakbonden en Action 4 Equality, heeft het gemeentebestuur nog niet eens gekeken naar onze voorstellen voor loonschalen. Dat is een belediging. Het gemeentebestuur is nergens mee akkoord, biedt niets aan en wil nu meer vergaderingen over vergaderingen.”

Eenheid

Pogingen om de vakbonden te verdelen, zijn mislukt. Na het uitroepen van de staking kondigde het bestuur aan dat het enkel zou onderhandelen met de advocaten van Action4Equality en werd opgemerkt dat de vakbond Unite niet mee staakt.

De drie vakbonden en Action4Equality reageerden samen om deze reactie te veroordelen en om mee te delen dat ze enkel samen zouden onderhandelen.

Gemeenteraadsleden van SNP probeerden ook om de mensen op te zetten tegen de stakers in de zorgsector. Ze verklaarden dat deze staking ongerechtvaardigd was en kwetsbare cliënten zou treffen. Dat is nonsens: de vakbonden voorzien in de zorgsector uiteraard een minimale dienstverlening. De gemeenteraadsleden in kwestie hadden niets te zeggen over het feit dat personeel met lage lonen nu al zo lang moet wachten op het gelijk loon waar het recht op heeft.

Deze staking moet gesteund worden door de volledige arbeidersbeweging en de vakbonden. Het toont wat mogelijk is. Dit moet de regionale en nationale vakbondsleiders wakker schudden. Werknemers gaan in strijd als er een perspectief is. Gecoördineerde acties tegen lage lonen en besparingen zijn nodig. Zo kunnen we de gehate Tory-regering weg krijgen.

Gelijke lonen mogen niet gefinancierd worden door te besparen op diensten. Het gemeentebestuur moet meer middelen eisen van de Schotse en Britse regeringen. Het kan een begroting opstellen die vertrekt van de noden, waarbij reserves en schulden worden aangesproken om tegen de besparingen van de Tories in te gaan.

Tegen besparingen en kapitalisme

Deze staking werpt ook politieke vragen op over de SNP en de vorige rechtse Labour besturen.

Besparen op jobs en diensten en dan nog eens uithalen naar personeel dat in actie gaat, is onaanvaardbaar. Als Labour onder Corbyn terug voet aan grond wil krijgen in Schotland, dan moeten de besparingspolitici aan de kant geschoven worden om de strijd tegen het asociale beleid aan te gaan.

Socialist Party Scotland verdedigt de nood aan een massale partij van de werkenden die ingaat tegen alle besparingen. Dat vereist een socialistisch programma dat niet alleen tegen besparingen vecht, maar ook tegen het systeem dat aan de basis ervan ligt: het kapitalisme.

NL : Gepubliceerd in ‘website Socialist Party Scotland’ (zusterorganisatie van LSP in Scotland).


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.