Na de veroordeling van Jeff Hoeyberghs: seksistische haat is altijd een oproep tot geweld

Vanuit Andorra, waar hij om fiscale redenen woont, vernam Jeff Hoeyberghs zijn veroordeling wegens aanzetten tot haat en discriminatie.

Samen met de veroordeling van Bart De Pauw is dit een belangrijk signaal dat seksisme niet meer getolereerd wordt. Zonder de massale publieke verontwaardiging, de actievoerders en de befaamde video van Campagne ROSA, was de veroordeling van Hoeyberghs er niet gekomen. Strijd loont!

Ondertussen blijft de extreemrechtse studentenclub KVHV, die twee jaar geleden de ‘lezing’ met Hoeyberghs organiseerde aan de UGent, buiten schot. Het KVHV kwam er destijds met een lichte schorsing van af en is nog steeds erkend aan de UGent. De rechterzijde aarzelde niet om een campagne van Het Laatste Nieuws tegen het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat zich met gemeenschapsmiddelen burgerlijke partij stelde in het proces-De Pauw, aan te grijpen om de subsidies aan dat instituut in vraag te stellen. Over de subsidies en de toegang tot publieke infrastructuur van organisatoren van seksistische haat zwegen ze ondertussen. Willen we dat publieke middelen gebruikt worden om seksisme te bestrijden of om het te organiseren? Wij eisen de uitsluiting van KVHV aan de UGent. Geen subsidies voor haat! Geen infrastructuur voor het verspreiden van racisme, seksisme en discriminatie!

De visie van de KVHV-leden is niet het resultaat van een gebrek aan informatie, maar de bewuste keuze voor een welbepaalde ideologie, die enkel een extreme variant is van de verdeel- en heers propaganda die verspreid wordt door verschillende politieke partijen. Zolang onze gezondheid en welzijn niet prioritair zijn boven de winsten van de elite, zal deze elite gebruik maken van racisme, seksisme, LGBTQIA+fobie … om de aandacht af te leiden van het eigen asociale beleid.

N-VA-voorzitter Bart De Wever was er snel bij om de “laakbare” uitspraken van Hoeyberghs te minimaliseren als slechts een “meningsuiting”, een vrijheid die niet beperkt mag worden. Zijn collega – we schreven bijna ‘coalitiegenoot’ – Georges-Louis Bouchez van de MR omschreef op Twitter wat hij daar elke dag doet: “In een democratische rechtsstaat zijn ook idiote, misplaatste of ergerlijke meningen en uitspraken mogelijk.” Deze ‘vrijheid’ kennen deze politici overigens niet aan iedereen toe. Gents professor Dirk Voorhoof: “Het is opmerkelijk dat wie de seksismewet en de genderwet nu bekritiseert, van asielzoekers of vluchtelingen eist dat ze de basisprincipes aanvaarden van onze democratie en de mensenrechten, waaronder het respect voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.” Zou Jeff Hoeyberghs, als hij uit Andorra terugkomt, door de inburgeringsexamens geraken die N-VA en co aan nieuwkomers willen opleggen?

Dat seksueel grensoverschrijdend gedrag wel degelijk een enorm probleem is, kan niet ontkend worden. Een overgrote meerderheid van de vrouwen krijgt er ooit mee te maken. Een studie van UN-MENAMAIS (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium) stelde vast dat 78% van de vrouwen een vorm van hands-off seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakt, 42% een vorm van hands-on seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die cijfers krijgen steeds meer gezichten, niet in het minst door de maatschappelijke druk als gevolg van het groeiend feministisch protest.

De rechtse politici ontkennen de ernst van seksistisch geweld niet, maar zeggen dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen ‘aanzetten tot haat’ en ‘aanzetten tot geweld’. Dat is een bijzonder kunstmatig onderscheid. De ‘aanzetten tot haat’ door Gentse KVHV-leden die georganiseerd waren in Schild&Vrienden hebben destijds geleid tot geweld tegen vakbondsmilitanten, migranten, politieke tegenstanders en steeds meer verwijzingen naar geweld en wapens. De KVHV-meeting met Jeff Hoeyberghs had als uitdrukkelijk doel om de grenzen van wat ‘aanvaardbaar’ is inzake seksisme te verleggen. Extreemrechts heeft er een probleem mee dat protestbewegingen ervoor zorgden dat wat enkele decennia geleden nog werd getolereerd, vandaag niet meer aanvaardbaar is. Het normaliseren van seksistische haat wordt daar tegenover geplaatst. Uiteraard heeft dat gevolgen in de samenleving en meer bepaald op de omvang van problemen als seksueel geweld.

Hoeyberghs diende na zijn doortocht aan de Gentse universiteit klacht in tegen Emily Burns en Mai Vermeulen van Campagne ROSA. Hij deed dit wegens ‘laster’ en ‘belaging’ omdat Campagne ROSA een protestactie organiseerde aan de KVHV-meeting en nadien het ranzige seksisme van Hoeyberghs aanklaagde. De ‘laster’ bestond uit het publiek maken van enkele uitspraken van Hoeyberghs zelf …  Het protest grijpt hij aan om zichzelf als een slachtoffer voor te stellen. Over Campagne ROSA zegt hij: “Het betreft hier mijns inziens een geoliede internationale machine van communistische signatuur en met westerse staatsondermijning als uiteindelijk doel.” Dat de strijd tegen seksisme een belangrijk onderdeel is van de strijd voor internationale maatschappijverandering is een feit. Los daarvan wekt Hoeyberghs de indruk dat hij het protest van Campagne ROSA ontoelaatbaar acht. En uitgerekend hij wil het argument van de ‘vrije meningsuiting’ gebruiken?

Extreemrechts en conservatief rechts beroepen zich enkel op vrije meningsuiting als het hen uitkomt, bijvoorbeeld bij de bescherming van hun eigen jongeren. Heel wat KVHV’ers, inclusief militanten van Schild&Vrienden, vonden hun weg naar N-VA en het Vlaams Belang stuurde het kopstuk van die privémilitie zelfs naar het parlement. Vandaag is er geen enkele extreemrechtse actie zonder dat de slogan ‘linkse ratten, rol uw matten’ wordt geroepen. VB-voorzitter Van Grieken vindt dat voetballers als Lukaku niet het recht hebben om hun steun aan Black Lives Matter te verkondigen. De N-VA vindt dat het stakingsrecht fors aan banden moet gelegd worden. Neen, het gaat niet om ‘meningsuiting’ maar om de opbouw van een krachtsverhouding in de samenleving.

De strijd tegen seksisme gebeurt ook door een krachtsverhouding in de samenleving op te bouwen, maar dan in het voordeel van de werkende klasse en dus de meerderheid van de bevolking in plaats van de kapitalistische elite die vandaag voor de verdediging van haar winstbelangen nood heeft aan verdeeldheid zoals seksisme, racisme of homofobie. Protestbewegingen versterken is een belangrijk onderdeel van de opbouw van een krachtsverhouding. Structureel seksisme zit ingebakken in de kapitalistische klassensamenleving en zal niet gestopt worden door gerechtelijke uitspraken. Anderzijds is de veroordeling van Hoeyberghs een uitdrukking van de groeiende maatschappelijke druk om seksistische haat niet langer te aanvaarden. Die druk bouwt Campagne ROSA verder op, net zoals we dit deden met het protest tegen de seksistische KVHV-meeting aan de UGent. We koppelen dit aan de noodzaak van maatschappijverandering. Steun het socialistisch feminisme, werk mee aan de acties op 8 maart, sluit aan bij Campagne ROSA!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.