ROSA International – Rusland – Solidariteit nodig!

Protest aan Russische ambassades op 1 april * Stuur een protestmail.

Op 22 maart heeft de rechtbank in Moskou besloten onze kameraad Matvej Aleksandrov tot 15 dagen gevangenisstraf te veroordelen voor zijn deelname aan een vreedzame demonstratie op 23 januari. Dit gebeurde onmiddellijk na zijn vrijlating van een eerdere straf van 25 dagen voor het verspreiden van pamfletten aan de Universiteit van Moskou om steun te vragen voor het protest ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

Op 5 april zou Matvey moeten worden vrijgelaten en wij vrezen dat hij aan de vooravond van een nieuwe ronde van massale protesten opnieuw zal worden gearresteerd. Deze carrousel van arrestaties zou nog wel eens lang kunnen doorgaan! Maar er is nog een ander gevaar, namelijk dat Matvey wordt beschuldigd van een meervoudige overtreding van de regels inzake deelname aan openbare handelingen – een strafrechtelijke aanklacht die kan leiden tot een gevangenisstraf van meerdere jaren.

Op 9 maart werd in de stad Izhevsk de feministe en eco-activiste Anastasia Ponkina, die lid is van de Russische Socialistische Beweging (RSB), aangeklaagd wegens deelname aan een protest op 23 januari. De politie beweert dat zij langs de weg liep om andere mensen op te roepen “haar voorbeeld te volgen” tijdens de demonstratie, waaraan enkele duizenden inwoners van Izhevsk deelnamen. Anastasia riskeert 5 jaar gevangenisstraf. Op 24 maart doorzocht de politie het kantoor van de RSB in Izhevsk, waarbij computers, drukwerk, spandoeken en plakkaten in beslag werden genomen. Mogelijk wordt de organisatie ervan beschuldigd een “extremistische organisatie” te zijn.

Dit alles toont aan dat het regime van Poetin de aanval heeft geopend op die socialisten in Rusland die actief deelnemen aan massaprotesten en oproepen tot georganiseerde strijd tegen de dictatuur van de oligarchen en het kapitalistische systeem. We hebben actieve solidariteit nodig om ons tegen deze aanvallen te verzetten.

Er is een actie aan de ambassade in Brussel.

Hieronder een voorbeeld van protestbrief

Vrijheid voor de socialisten Matvej Aleksandrov en Anastasia Ponkina.
Vrijheid voor alle politieke gevangenen in Rusland.

Modelbrief

Aan de ambassadeur van de Russische Federatie.

E-mail: amrusbel@skynet.be
Stuur een bericht via Facebook: https://www.facebook.com/amrusbel
Twitter: https://twitter.com/amrusbel

Geachte ambassadeur,

Wij hebben vernomen dat in de Russische Federatie een campagne wordt gevoerd tegen democratische socialisten.

Op 27 februari heeft de regionale rechtbank van Nikulinsky in Moskou Matvey Aleksandrov op grond van artikel 20.2, deel 8, van het Administratief Wetboek voor 25 dagen naar de gevangenis gestuurd. Dit was een reactie op de geplande verspreiding van pamfletten door Matvej Aleksandrov ter ondersteuning van de Internationale Vrouwendag.

Na zijn vrijlating werd hij onmiddellijk opnieuw gearresteerd en op grond van hetzelfde artikel voor nogmaals 15 dagen naar de gevangenis gestuurd. Dit was een reactie op zijn vreedzame deelname aan een vreedzaam protest op 23 januari.

Op 9 maart werd in Izhevsk de socialiste Anastasia Ponkina gearresteerd en zij wordt beschuldigd op grond van artikel 213(b) van het strafwetboek – de zogenaamde politieke hooliganismeclausule. Zij riskeert tot 5 jaar gevangenisstraf voor haar vreedzame deelname aan een vreedzaam protest op 23 januari.

Deze repressieve maatregelen worden genomen in het kader van een veel ruimere campagne van opsluiting en intimidatie van politieke tegenstanders van de Russische regering, hetgeen wij onaanvaardbaar vinden.

Wij dringen er bij u op aan alle mogelijke druk uit te oefenen om ervoor te zorgen dat de aanklachten tegen Matvej Aleksandrov en Anastasija Ponkina worden ingetrokken.

Vrijheid voor de socialisten Matvej Aleksandrov en Anastasija Ponkina.

Vrijheid voor alle politieke gevangenen in Rusland.

Met vriendelijke groeten,

 

To the Ambassador of the Russian Federation

E-mail: amrusbel@skynet.be
Facebook: https://www.facebook.com/amrusbel
Twitter: https://twitter.com/amrusbel

Dear Ambassador,

It has been brought to our attention that a campaign is being conducted against democratic socialists in the Russian Federation. On 27 February the Nikulinsky Regional Court in Moscow sent Matvey Aleksandrov to prison for 25 days under Article 20.2 Part 8 of the Administrative Code. This was in response to the planned distribution of leaflets by Matvey in support of International Women’s Day.

On his release he was immediately rearrested and sent to prison for a further 15 days under the same article. This was in response to his peaceful participation in a peaceful protest on 23 January.

On 9 March in Izhevsk socialist Anastasia Ponkina was arrested and she faces charges under Article 213(b) of the criminal code — the so-called political hooliganism clause. She faces up to 5 years in prison for participating peacefully in a peaceful protest on 23 January.

These repressive measures are being taken in the context of a much wider campaign of imprisonment and harassment of political opponents of the Russian government, which we find unacceptable.

We urge you to put all possible pressure to ensure that the charges against Matvey

Aleksandrov and Anastasia Ponkina are dropped. Freedom for the socialists Matvey Aleksandrov and Anastasia Ponkina. Freedom for all political prisoners in Russia.

Yours sincerely,


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.