Coronavirus – De Mars tegen Seksisme gaat niet door!

Dit is helaas de enige verantwoorde keuze die we konden nemen.

Wij keken samen met vele honderden werkenden en jongeren uit naar de 4e editie van de Mars tegen Seksisme. Het zou een topeditie worden. De Gentse Campagne ROSA werking had de voorbije weken een sterke campagne gevoerd die de strijd tegen seksisme koppelde aan de strijd voor een hoger minimumloon. Het laten samenvloeien van beide bewegingen was het recept voor een strijdbare betoging komende zaterdag en verdere initiatieven in die richting. De voorbije dagen nog kregen we veel enthousiaste reacties tijdens onze campagne momenten. De staking aan de UGent afgelopen maandag, 9 maart, was een heel sterk statement dat de strijd tegen seksisme vertaald kan en moet worden in de strijd rond heel concrete socio-economische eisen.

Als de overheid niet de nodige maatregelen wil nemen dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Meer en meer wordt duidelijk dat de overheid aarzelt om te doen wat nodig is vanwege economische belangen. Korte termijn winsten staan vandaag in de weg van een gecoördineerd plan om de volksgezondheid centraal te plaatsen en de zwaksten zullen hiervoor de zwaarste prijs betalen. Het zijn de ouderen, mensen met voorafbestaande gezondheidsproblemen, maar ook iedereen die werkt in de sociale sector die zich het meest blootstellen aan besmetting. Zij moeten de best mogelijke bescherming krijgen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en volgen het advies van de specialisten. We houden waar mogelijk afstand in een poging om de meest kwetsbaren te vrijwaren.

Campagne ROSA had heel wat ideeën en voorstellen die we zaterdag zouden voorleggen aan de manifestanten. Dat kunnen we vandaag niet doen. We roepen wel iedereen die zich wil inzetten in deze strijd om contact met ons op te nemen en lid te worden. We zullen van de komende weken gebruik maken om vooruit te plannen, onszelf te vormen, nieuwe acties en campagnes voor te bereiden.
Vandaar nog een belangrijke afspraak en engagement. We zullen de 4e Mars tegen Seksisme alsnog organiseren, maar het zal op 8 maart 2021 zijn ipv 14 maart 2020.

https://www.facebook.com/events/1158042081041511/

Bijkomende oproep

ROSA organiseert haar werking bewust zonder financiële middelen van de overheid, grote bedrijven of rijke sponsors. De hele werking van ROSA, onze acties en het materiaal dat daarvoor nodig is, wordt financieel gedragen door bijdragen van sympathisanten en leden. Voor de Mars werden ook heel wat investeringen gedaan die we hoopten te recupereren op de Mars zelf via de verkoop van stickers en badges. We lopen hierdoor 1.000 euro mis die we nodig hebben om onze werking verder te zetten. Wie ons wil helpen om dit gat in onze kas te dichten, kan storten op onze rekening:
Rekeningnummer van ROSA :
BE54 5230 8095 8497 (BIC: TRIOBEBB)
Vrije mededeling : « Steun ROSA + Naam + Voornaam »


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.