8 maart/Gent – Intensieve campagne leidt naar strijdbare betoging

Gisteren stapten 1.200 feministen mee in een strijdvaardige Mars tegen Seksisme.

We startten in het centrum van de stad, trokken door een woonwijk en eindigden in de studentenbuurt. Omstaanders konden er niet naast kijken, anderhalf uur lang werden strijdbare energie slogans gescandeerd. Campagne Rosa Gent plaatst Internationale vrouwendag weer op de agenda als een dag van strijd en slaagt erin de brede verontwaardiging over seksisme om te zetten in concrete actie voor maatschappijverandering.

De betoging in Gent was de grootste in België, honderden studenten, scholieren en werkenden toonden dat ze hun buik vol hebben van een systeem waarin ongelijkheid, racisme en seksisme toenemen terwijl de politieke kaste enkel de belangen van een kleine elite verdedigt. Wat opviel was dat heel wat onder hen niet actief zijn in een bepaalde organisatie. Het ongenoegen is groot, wij slagen erin dat ongenoegen om te zetten in strijd.

Het succes van de Gentse betoging kan dan ook enkel worden verklaard door de intensieve campagne die eraan vooraf ging. In 12 secundaire scholen voerden we campagne om seksisme bespreekbaar te maken. In een aantal scholen werd een petitie gebruikt om van de directie te eisen van hun school een plek te maken waar seksisme actief wordt bestreden. Actief Linkse Studenten en Rosa voerden wekenlang campagne onder studenten. We discussieerden met duizenden studenten over de noodzaak op straat te komen tegen seksisme, onderdrukking en het asociaal beleid. LSP-afdelingen trokken de wijken in en gingen van deur tot deur , zetten stands in het stadscentrum en mobiliseerden binnen de vakbond. Ze spraken met collega’s, buren en sympathisanten. We kunnen de strijd niet enkel aan de jonge generatie overlaten. Ze brengen een frisse energie in de beweging, maar het zijn de werkenden die via hun plaats in de samenleving en de kracht van hun vakbonden de strijd met de machthebbers kunnen aangaan. Hoewel de sociale mediacampagne belangrijk was, zijn directe gesprekken en discussies fundamenteel.

Zo konden we de discussie aangaan over hoe de economische positie van de vrouw een impact heeft op de maatschappelijke positie van de vrouw. Op straat, in de scholen en werkplaatsen of op ROSA-meetings: we slaagden erin elk gesprek seksisme te duiden als maatschappelijk probleem. We legden uit hoe de stijgende studiekosten steeds meer studenten in de prostitutie duwden, hoe een gebrek aan degelijke sociale woningen, uitkeringen en lonen ervoor zorgen dat vrouwen financieel afhankelijk zijn van een partner die hen mishandelt. Deze regering bespaart onze publieke en sociale voorzieningen kapot om belastingscadeau’s te kunnen uitdelen aan hun rijke vrienden en verkopen onze publieke ruimte aan bedrijven en hun seksistische reclame. Strijd tegen seksisme is strijd tegen besparingen.

Daar bleef het niet bij, we legden uit hoe enkel een ambitieus programma van sociale investeringen, een socialistisch programma, die situatie kan keren. Hogere lonen, leefbare uitkeringen, kwaliteitsvolle sociale woningen zijn noodzakelijke feministische eisen. We maakten de link met andere vormen van discriminatie. Waar rechts en extreemrechts seksisme misbruikt voor hun xenofobe agenda, strijdt Rosa tegen elke vorm van verdeling. Via concrete voorbeelden toonden we dat de strijd tegen seksisme er noodzakelijk één is voor een andere maatschappij.

Rosa Luxemburg:

“Een consequente, vastberaden, vooruitstrevende tactiek roept in de massa een gevoel wakker van zekerheid, zelfvertrouwen en strijdlust. Een zwakke, onzekere, op onderschatting van de arbeidersklasse berustende tactiek werkt verlammend en ontzenuwend op de massa. In het eerste geval breken de massastakingen vanzelf en altijd ‘tijdig’ uit. In het tweede geval blijven meermaals direct oproepen van de leiding tot massastaking zonder gevolg.”

In 1906 beschreef Rosa Luxemburg al wat nodig is om de massa’s in actie te krijgen. Ze beschreef, in het kader van de nood aan massastakingen, hoe een vastberaden organisatie met offensieve eisen het verschil kan maken. Onze campagnes in alle lagen van de samenleving tonen dat ROSA precies die rol speelt binnen de vrouwenstrijd. ROSA is de organisatie voor mensen die willen strijden tegen seksisme en kapitalisme. Sluit aan.

Volgende ROSA vergadering in Gent: woensdag 14 februari

Foto’s van Elise :

Publiée par Elise Craeghs sur Samedi 10 mars 2018

Alvast enkele beelden om de strijdbare sfeer van de Mars Tegen Seksisme 2018 weer te geven! We don't want division and hate, organize and demonstrate !! ✊?✊#FightBack #CampagneRosa

Publiée par Elise Craeghs sur Vendredi 9 mars 2018

Foto’s door Jean-Marie Versyp :

DSC_3392

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.