31 maart – Grote ROSA conferentie : From MeToo to FightBack

Op 8 maart zullen lokale acties en betogingen de nood aan een strijdbare Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw terug op de agenda zetten. Enkele weken later, op 31 maart van 10:00 tot 18:00, een jaar na de lancering van ROSA, nodigen we iedereen uit om in de voormiddag deel te nemen aan de […]

Op 8 maart zullen lokale acties en betogingen de nood aan een strijdbare Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw terug op de agenda zetten. Enkele weken later, op 31 maart van 10:00 tot 18:00, een jaar na de lancering van ROSA, nodigen we iedereen uit om in de voormiddag deel te nemen aan de grote ROSA-conferentie om mee te helpen aan de uitbouw van de ROSA campagne. In de namiddag kan je deelnemen aan verschillende discussies over de verschillende aspecten van de strijd tegen seksisme.

Met onder andere:

  • Ainhoa Serrano Rumin, coördinatrice van het platform Libres y combativas (zusterorganisatie van ROSA in de Spaanse staat).
  • Heather Rawling, Campaign Against Domestic Violence in Engeland.
  • Mai Vermeulen, scholier en coördinatrice van de ROSA-comités in de middelbare scholen in Gent
  • Anja Deschoemacker, initiatiefneemster van ROSA en woordvoerder van Gauche Commune in Brussel

Samen tegen seksisme en onzekerheid!

De strijd tegen seksisme laait overal op. Van de massale bewegingen in India, Brazilië, Mexico, Turkije, Polen, Spanje … tot de Million Women Marches tegen de seksistische, racistische en pro-rijken politiek van Trump. Het thema is niet meer uit de actualiteit weg te branden. Sociale media worden via campagnes als #metoo overspoeld met aanklachten. Daar mag het nu niet bij blijven.

Mentaliteitsverandering door middel van onderwijs wordt door velen voorgesteld om pesterijen en seksistische agressie tegen te gaan. Daarvoor moet dit gedrag in de eerste plaats ook in het onderwijs en de cultuursector bestreden worden en dienen die sectoren vooral publiek geherfinancieerd te worden. Maar ook dat is niet voldoende. Het besparingsbeleid leidt namelijk niet alleen tot een gebrek aan middelen om dergelijke preventiecampagnes te financieren en tot te weinig publieke diensten (o.a. kinderopvang …). De aanvallen op de kap van werklozen, gepensioneerden, zieken … en het stimuleren van flexibele en onderbetaalde jobs zorgt er bovendien voor dat vrouwen veel vaker in armoede terecht komen. Vrouwenemancipatie is niet mogelijk op een sociaal kerkhof.

De seksuele bevrijding werd afgedwongen door de strijd van miljoenen (jongeren, werkenden, mannen en vrouwen), in mei ‘68. Die strijd werd echter deels gerecupereerd via de commercialisering van het vrouwenlichaam (reclame, porno, …). Wij zijn geen voorwerpen! ROSA is dan ook een strijdorgaan tegen seksisme en kapitalisme, want in dit systeem, kan elke stap vooruit in zijn tegendeel gekeerd worden.

Strijd loont

Daar waar massastrijd ontwikkelt, zien we echte vooruitgang voor vrouwen. Zo betoogden tienduizenden in Brazilië en dwongen ze de president af te zien van een verstrenging van de abortuswet. In mei dit jaar komt er door massamobilisatie, gestimuleerd door ROSA-Ierland, eindelijk een referendum voor het recht op abortus. In Polen heeft een stakingsbeweging een wetsvoorstel afgewend dat een verbod op abortus oplegde. Nu de regering met een nieuwe aanval komt, moet het verzet opnieuw van onderuit opgebouwd worden met lokale democratische comités.

Het verzet uitbouwen

Met de regionale acties en betogingen op 8 maart zetten we actief verzet terug op de agenda. Nadien, op onze ROSA conferentie op 31 maart, bespreken we hoe we ROSA en de vrouwenbeweging verder willen uitbouwen.

Praktische INFO :

Wanneer ? Zaterdag 31 maart

Waar ? : Pianofabriek, 35 Fortstraat te Sint-Gillis (Brussel).

Prijs ? €6 (€3 sociaal tarief) + €2 ter plaatse.

Inschrijving : contact@campagneROSA.be of 0484/36 77 01.

Rekeningnummer : BE69 0012 2603 9378 mededeling : ‘‘ ROSA conferentie + naam’’.

Baby-sit wordt voorzien.

Dranken en maaltijd aan democratische prijzen

Facebook: Conférence ROSA conferentie – From MeToo to FightBack

Wacht niet en schrijf je in!

Programma van de dag

10:00 : ONTVANGST
10:30 – 12:30 : MET ROSA HET ANTIKAPITALISTISCH FEMINISME UITBOUWEN
Van de Spaanse staat (Libres y combativas) tot België (ROSA Campagne)
1 jaar ROSA en de heropbouw van het socialistisch feminisme.
Sinds de lancering van ROSA een jaar geleden, is het feminisme terug springlevend: van de Million Womens Marches in de VS, #MeToo, de betogingen tegen geweld op vrouwen, de pro-keuze bewegingen tot het verzet tegen de besparingspolitiek en sociale afbraak. Meedoen met ROSA is in de eerste plaats de nood aan een antikapitalistisch feminisme verdedigen. Hier bediscussiëren we met welk politiek programma we dit willen doen en wat de ervaringen zijn die we met de ROSA comités opgedaan hebben om zo de hele vrouwenbeweging en ROSA te versterken.

8 maart 2018 – Historische staking in de Spaanse staat: Vrouwenemancipatie knoopt opnieuw aan met de strijdmethodes van de arbeidersbeweging

We hebben het geluk Ainhoa van Libres y Combativas te kunnen ontvangen. Dat platform riep op tot een scholieren- en studentenstaking van 24u op Internationale vrouwendag. Die oproep werd opgevolgd door 80% van de jongeren. Ainhoa komt verslag geven van die historische staking op 8 maart.

14:00 – 16:00 : KEUZE UIT 6 WORKSHOPS
1) ROSA LUXEMBOURG: Revolutionaire en socialistische feministe uit de Duitse revolutie (100 jaar geleden).
2) VAN MEI 68 TOT #METOO : 50 jaar na de seksuele bevrijding: Hoe strijden we tegen de uitverkoop van ons lichaam en seksistisch geweld?
3) RACISME IS GEEN ANTWOORD OP SEKSISME! Hoe kunnen we vermijden dat feminisme misbruikt wordt voor racistische campagnes
4) FIGHT FOR PRIDE! Voor een socialistische benadering tegen LGBTQI+-fobie
5) HOE VECHTEN VOOR VROUWENRECHTEN OP DE WERKVLOER EN IN DE VAKBOND: Tegen geweld, voor 30u-week, €14/u, …
6) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018: WELK PROGRAMMA? Openbare diensten als middel tegen de dubbele dagtaak van vrouwen.

16:45 – 18:00 : CENTRALE MEETING : From #MeToo to #FightBack
– Waarom er nood is aan een socialistische vrouwencampagne: De ervaringen van Libres y combativas.
– Welke lessen trekken we uit de strijd tegen seksistisch geweld op de werkvloer in Engeland?
– Waarom meedoen met ROSA en welke rol is er weggelegd voor jongeren?
– De strijd tegen seksisme vereist een strijd tegen deze besparingsregering.

18:00 – 19:00 : Strijdliederen uit de vrouwenbeweging en bar.

meeting rosa

Sluit aan bij de ROSA-campagne!

De ROSA-campagne werd opgericht op 8 maart 2017 door de LSP (Linkse Socialistische Partij) en de ALS (Actief Linkse Studenten) Sindsdien ontstonden ROSA-comités in verschillende steden. ROSA is een strijdorganisatie die open staat voor iedereen.

Met ROSA organiseren we debatten en acties in wijken, de scholen en campussen tegen dagelijks seksisme, verkrachtingscultuur, besparingen in de non-profit en andere sectoren, … en tegen elke vorm van discriminatie en uitbuiting.

We zijn aanwezig in de feministische beweging en we benadrukken de noodzaak aan strijd tegen besparing omdat die de levensomstandigheden van vrouwen extra aantasten. We steunen de syndicalisatie van vrouwen, zodat de vakbondsbeweging ook de strijd tegen seksisme aangaat. Eenheid tussen de mannelijke en vrouwelijke werkende bevolking is namelijk cruciaal om overwinningen te boeken.

Overal verdedigen we de nood aan strijd tegen het kapitalisme en pleiten we voor een socialistische maatschappij die de noodzakelijke materiële basis aanreikt
waarop echte vrouwenbevrijding mogelijk is. Degelijke arbeids- en loonvoorwaarden, publieke dienstverlening, culturele infrastructuur … zijn noodzakelijk om
een einde te maken aan discriminatie en uitbuiting. Echte emancipatie is onmogelijk in een sociale woestenij.

  • Wil je deelnemen aan de ROSA conferentie op 31 maart?
  • Wil je meer weten over de ROSA campagne, de voorstellingsbrochure bespreken met een lid en/of uitgenodigd worden naar de volgende ROSA bijeenkomst in je regio?
  • Wil je een ROSA-comité opzetten in jouw buurt (in je wijk, school, werkplaats ..)?.
    Neem dan contact op met ons!!

contact@campagneROSA.be – 0484 36 77 01 (Aisha)


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.