Seksueel grensoverschrijdend gedrag – studenten pikken dit niet meer!

✊ Van #MeToo naar #WeFightBack! ✊

✊ 😡 De afgelopen weken kwamen verschillende universiteiten in ons land in opspraak vanwege verschillende aanklachten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vorige week nog kwam er een verhaal naar boven van een studente aan de UGent die al sinds 2020 grensoverschrijdend gedrag van een doctoraatsstudent probeert aan te kaarten. Na twee jaar is de tuchtprocedure na haar klacht nog steeds lopende. Onredelijk lang! Eind januari ontsloeg de Vrije Universiteit Brussel een professor na maar liefst 20 meldingen van onder meer grensoverschrijdend gedrag. Maar ook de KU Leuven kwam in opspraak na verschillende getuigenissen van ex-doctoraatsstudenten over hun professor-promotor die zich systematig misdroeg. Nu blijkt dus dat er jaarlijks tientallen meldingen zijn van grensoverschrijdend gedrag aan de UGent! En dit is zeer zeker ook het geval bij de andere universiteiten. ❗Het is onaanvaardbaar dat deze klachten niet serieus behandeld worden. Deze gebeurtenissen van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn geen alleenstaande gevallen, maar is een systemisch en maatschappelijk probleem en vereist structurele oplossingen.

✊ Eind 2019, toen het Jeff Hoeyberghs-schandaal losbarstte, eiste Campagne ROSA Gent dat de UGent werk zou maken aan een charter voor een anti-seksistische universiteit waarondermeer middelen zouden worden vrijgemaakt om grensoverschrijdend gedrag binnen de universiteitsmuren deftig aan te pakken.

📣 Maar ook buiten de universiteitsmuren is seksueel geweld alom aanwezig. Daarom komt Campagne ROSA op 8 maart Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw op straat tegen seksistisch geweld : Mars Tegen Seksisme !

We nemen de straten in met deze eisen:

  • publieke investeringen in de zorg voor slachtoffers.
  • een herfinanciering van de sociale sector.
  • investeringen in justitie en opleidingen voor politieagenten en veldwerkers om op een gepaste manier met slachtoffers van gendergeweld om te gaan.

Maar ook voor

  • massale investeringen in het onderwijs met degelijke lessen seksuele voorlichting, voldoende leerkrachten en zorg- en vertrouwenspersonen
  • tegen de objectivering van vrouwen;
  • en voor economische onafhankelijkheid van vrouwen, voor stabiele en goed betaalde jobs en voor een minimumloon van 14 €/uur.

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.