Onderzoek van de Ugent over seksisme

Uit een recent onderzoek van de Ugent blijkt dat 42% van de vrouwen te maken krijgt met fysiek seksueel geweld. In België worden dagelijks 9 verkrachtingen aangegeven. Die cijfers liggen in werkelijkheid nog veel hoger, want veel slachtoffers kunnen of durven geen melding doen. In amper 12 procent van de gevallen verscheen de verdachte effectief […]

Uit een recent onderzoek van de Ugent blijkt dat 42% van de vrouwen te maken krijgt met fysiek seksueel geweld. In België worden dagelijks 9 verkrachtingen aangegeven. Die cijfers liggen in werkelijkheid nog veel hoger, want veel slachtoffers kunnen of durven geen melding doen.

In amper 12 procent van de gevallen verscheen de verdachte effectief voor de strafrechter. Maar liefst 58% van de dossiers wordt geseponeerd.

Dankzij de feministische beweging werden maatregelen zoals nieuwe zorgcentra na seksueel geweld afgedwongen. Die zijn een stap vooruit, maar blijven onvoldoende.

Daarom komen wij op 8 maart op straat voor

  • publieke investeringen in de zorg voor slachtoffers
  • een herfinanciering van de sociale sector
  • publieke investeringen in het creëren van opvangcentra voor degenen die deze nodig hebben
  • Investeringen in justitie en opleidingen voor politieagenten en veldwerkers om op een gepaste manier met slachtoffers van gendergeweld om te gaan

Maar ook voor :

  • massale investeringen in het onderwijs met degelijke lessen seksuele voorlichting, voldoende leerkrachten en zorg-en vertrouwenspersonen
  • tegen de objectivering van vrouwen;
  • en voor economische onafhankelijkheid van vrouwen, voor stabiele en goed betaalde jobs en voor een minimumloon van 14 €/uur.

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.