De zaak De Pauw

📍 Dat Bart De Pauw nu verantwoording moet afleggen voor zijn daden stuurt een krachtig signaal: grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie zal niet langer stilzwijgend getolereerd worden door ons.

✊ Dit is enerzijds te danken aan de moed van de slachtoffers die naar voor gekomen zijn, en anderzijds de internationale vrouwenbeweging die heel wat zaken heeft aangekaart en een stem geeft aan alle vrouwen die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld of intimidatie.

🎥 De zaak De Pauw krijgt natuurlijk veel media aandacht omdat het over een bekende mediafiguur gaat, net zoals vele voorgaande zaken. Maar we mogen niet vergeten dat dit ook achter de schermen en buiten het publieke oog nog dagelijks gebeurt: Vrouwen die uit angst voor hun job, hun inkomen, carrière etc. zwijgen over grensoverschrijdend gedrag.

📍 Dit mogen we niet aanvaarden. Dit mag niet eindigen bij een symbolische veroordeling. Seksisme is een gevolg van de winsthonger van dit systeem: het kapitalisme. Vrouwen zitten vaak in economisch moeilijke posities met als gevolg dat het soms erg riskant is om misbruik aan te kaarten. Ook de commercialisering van vrouwenlichamen maakt dat seksisme zo ingebakken zit in onze samenleving.

➡ We moeten daders ter verantwoording roepen, en gerechtigheid voor de slachtoffers eisen, maar we moeten ook de oorzaken van seksisme en misbruik aanpakken!

✅ Samen strijden voor economische onafhankelijkheid van vrouwen!

📌 degelijke jobs voor iedereen en een minimumloon van 14 euro/ uur.

📌 Voor de individualisering en herwaardering van uitkeringen tot boven de armoedegrens.

✅ Samen strijden tegen werkonzekerheid en hyperflexibiliteit!

📌 Voor de 30-urenweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen om werk, gezin en vrije tijd te kunnen combineren.

📌 Voor een urgentieplan voor de bouw van meer sociale woningen en publieke kinderopvang. publieke investeringen in sectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn (zorg, openbare diensten, onderwijs,…)

✅ Samen strijden voor een doeltreffend preventief openbaar beleid!

📌 Stop de commercialisering van onze lichamen: gebruik de openbare ruimtes niet voor seksistische reclame, maar voor maatschappelijk relevante campagnes.

📌 Stop het banaliseren van het misbruik van vrouwen in de media (reclame, series, porno, …).

#StopVictimBlaming #WomensLivesMatter #MeToo #EndRapeCultureNow #StopGenderViolence #endgenderviolence


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.