Rosa Luxemburg werd geboren op 5 maart 1871, 150 jaar geleden. In 1919 werd ze samen met haar kameraad Karl Liebknecht vermoord door de sociaaldemocraten. Dat heeft niet verhinderd dat haar moedige leven en revolutionaire gedachten een inspiratiebron blijven voor socialisten vandaag.