Seksisme van KVHV en Jeff Hoeyberghs aan UGent beantwoord met strijdbaar protest

Met een virale video en twee acties wisten Campagne Rosa en Actief Linkse Studenten en Scholieren een maatschappelijk debat rond seksisme te creëren en het zelfvertrouwen van extreemrechts een deuk te geven.

Gesterkt door de electorale scores van het Vlaams Belang poogde het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) in Gent de bakens voor ranzig seksisme aan de universiteit te verleggen met een lezing door Jeff Hoeyberghs. Met een virale video en twee acties wisten Campagne Rosa en Actief Linkse Studenten en Scholieren een maatschappelijk debat rond seksisme te creëren en het zelfvertrouwen van extreemrechts een deuk te geven.

Misplaatst extreemrechts zelfvertrouwen

De mars tegen Marrakesh eind 2018 en het electoraal succes van het Vlaams Belang gaven extreemrechts de illusie dat er een brede sociale steun is voor haar ideeën. Het leidde onder andere tot een aanval op jonge klimaatactivisten op Pukkelpop afgelopen zomer en incidenten zoals de Vlaams Belang Jongere die afgelopen zomer de Hitlergroet bracht in het fort van Breendonk of nog de brand in het toekomstige asielcentrum in Bilzen.

Dat zelfvertrouwen van extreemrechts is misplaatst. De electorale scores van het Vlaams Belang zijn het resultaat van een anti-establishmentgevoel. De meerderheid van de bevolking is het besparingsbeleid van de klassieke partijen beu. Kiezers van het VB vallen over het algemeen niet voor plat racisme, seksisme of LGBTQI+fobie, maar voor het rebelse en sociale masker dat de partij zich aanmeet. Het is ook niet meer dan een masker: het stemgedrag van de partij in het parlement toont dat ze consequent voor de belangen van bedrijfsleiders en aandeelhouders rijdt.

KVHV Gent tracht de bakens voor seksisme te verzetten

Toch dacht KVHV Gent, een oerconservatieve studentenvereniging, mee te surfen op die golf. Begin dit jaar trachtte ze Dries Van Langenhove uit te nodigen voor een meeting, maar dat werd na dreiging met protest verboden door het universiteitsbestuur. Op 4 december wilde ze opnieuw proberen de bakens van wat aanvaardbaar is te verzetten door vrouwenhater Jeff Hoeyberghs uit te nodigen voor een lezing aan de UGent. Er werd publiciteit gemaakt met ’s mans meest ranzige en seksistische uitspraken. De studentenvereniging is niet aan haar discriminatoir proefstuk toe. Het kwam niet zo lang geleden al in opspraak als de kweekvijver voor Schild & Vrienden. Dries Van Langenhove en Brieuc “dikke wijven zijn ranzig” Suys komen allebei uit deze club. In een verder verleden nodigde het KVHV onder andere David Duke, ex-grand wizard van de KKK uit voor een lezing.

Campagne Rosa reageert

Eén van de taken van links vandaag is extreemrechts consequent confronteren met dat gebrek aan maatschappelijke steun, door overal waar S&V, VB, KVHV of consorten de kop op steekt een zo groot mogelijke tegenmobilisatie op poten te zetten. Campagne Rosa en Actief Linkse Studenten en Scholieren organiseerden een actie aan de lezing van Hoeyberghs. Ondanks dat de actie amper twee dagen op voorhand werd aangekondigd, tekenden meer dan 70 mensen present om te protesteren tegen het seksisme van het KVHV en Hoeyberghs. We eisten van de universiteit dat ze dit soort ranzige vrouwenhaat geen platform zou geven. De studentenvereniging krijgt geld en faciliteiten van de universiteit om haar activiteiten te organiseren. Die middelen mogen niet worden gebruikt om haat en discriminatie op te poken, en zo een grote groep studenten het gevoel te geven niet welkom te zijn aan de universiteit.

Het zelfverzekerde KVHV plaatste een videostream van de lezing online. Daaruit bleek dat Hoeyberghs exact had gedaan waarvoor hij uitgenodigd was: vrouwenhaat verkondigen. Dat Hoeyberghs zo’n seksistische uitspraken vrijuit laat optekenen, ligt niet enkel aan het feit dat hij uit is op aandacht. Het is ook een symptoom van diepgeworteld en structureel seksisme dat nog steeds aanwezig is in onze maatschappij. Seksisme is een dagelijkse realiteit is, in woorden én in daden. Wij compileerden enkele vreselijk seksistische, racistische en homofobe fragmenten van de meeting in een eigen video, waarmee we meteen de studenten opriepen in verzet te gaan en de universiteit te dwingen om sancties te nemen.

De spreker en het KVHV beweerden dat ze enkel het vrije debat beoefenden. Dat klopt uiteraard niet. Ze normaliseren een taal-en beeldgebruik dat de vrouw als object, als ondergeschikt wezen neerzet. Dit is de ideologische basis van maatschappelijke fenomenen als geweld op vrouwen en een verkrachtingscultuur. Volgens een studie van de EU zou in België meer dan 40% van de bevolking verkrachting aanvaardbaar vinden ‘in sommige gevallen’. Gelukkig zien we onder druk van massale acties voor vrouwenrechten, overal ter wereld een verschuiving van opinies op dat vlak. Wat enkele decennia nog werd getolereerd, is vandaag niet meer aanvaardbaar.

In geen tijd ging het filmpje viraal. De Nederlandstalige en Franstalige versie werden samen meer dan 1,5 miljoen keer bekeken, ze werden opgepikt door alle grote media aan beide zijden van de taalgrens. De Franstalige versie verspreidde zich ook snel in Frankrijk en Québec. Het bevestigt wat we hierboven schreven: er is geen maatschappelijke basis voor het ranzig seksisme van extreemrechts.

Protest

De UGent distantieerde zich van de meeting en haar inhoud, maar ondernam geen stappen om dit soort seksisme in de toekomst te voorkomen. Verschillende studentenverenigingen vroegen via het Politiek Filosofisch Konvent (PFK, overkoepeling van politieke organisaties) sancties voor het KVHV. Het PFK nam het mildste voorstel aan: twee maand uitsluiting en een openlijke distantiëring van en excuses voor de meeting.

Om de maatschappelijke verontwaardiging om te zetten in actie riepen we op tot een protest aan het bestuurscollege, het hoogste orgaan van de universiteit, waar we de uitsluiting van het KVHV eisten en het bestuur vroegen een discussie over seksisme te starten in alle geledingen van de instelling. Meer dan 250 studenten daagden om 8u ’s ochtends op om deze eisen kracht bij te zetten. Actievoerders mochten echter niet aanwezig zijn bij het bestuurscollege zelf, de top van de universiteit heeft liever geen pottenkijkers wanneer ze probeert zich uit netelige posities te wurmen.

De UGent besloot de milde straf van het PFK te volgen. Het KVHV leverde heel wat politici die vandaag belangrijke posten bekleden: Theo Francken, Bart De Wever, Pieter De Crem, Liesbeth Homans, Peter de Roover, Wouter Beke etc. Waarschijnlijk wilde de universiteit haar relaties met deze excellenties en de daaraan verbonden onderhandelingspositie niet op het spel zetten. Het toont nogmaals dat we niet kunnen vertrouwen op instituten om initiatief te nemen tegen seksisme.

De strijd gaat voort

De video’s creëerden een breed maatschappelijk debat rond seksisme en hoe het te bestrijden. Onze video, maar in de eerste plaats ook onze acties, gaven het zelfvertrouwen van rechts om hun seksisme te spuien een flinke deuk. Met Campagne Rosa willen we dat bewustzijn versterken met een concreet programma en militante actiemethodes. We zullen blijven reageren eender waar en wanneer extreemrechts zich roert. Daarnaast schuiven we sociale en structurele oplossingen naar voor tegen seksisme. We voeren samen met ACOD campagne voor een € 14 minimumloon aan de UGent en elders en riepen het universiteitsbestuur op onder andere te investeren in meer kinderopvang voor personeel en doctorandi, degelijke psychosociale begeleiding zonder wachtlijsten (voor slachtoffers van seksisme en iedereen anders die er nood aan heeft) en degelijke en goedkope huisvesting die studenten onafhankelijk kan maken van hun ouders of partners.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.